URB-taidefestivaalin vihreä, kukkaseppelettä muistuttava logo.
URB17

URB 17 – leikkiä todella

Kiasma-teatterin järjestämä urbaanin taiteen festivaali URB tulee taas elokuussa. Festivaali järjestetään jo 18. kerran. URB on kiinnostunut alueesta, jossa populaarikulttuuri ja nykytaide kohtaavat ja innottuvat toisistaan. Sen suhde näihin molempiin on samaan aikaan innostunut ja kriittinen.

URB-festivaali tavoittelee ajassamme esiin tulevia kulttuurisia ja sosiaalisia ilmiöitä ja erityisesti sitä, miten ne heijastuvat nuoren sukupolven tekemässä taiteessa.

Miksi festivaali nuorille?

Osallistuminen taiteeseen, tekijänä ja kokijana, kehittää kriittistä ajattelua. Ajatteleva nuori on kiinnostunut ympäröivän todellisuuden tilasta ja siitä, miten siihen voi vaikuttaa. Osallistuminen vaatii tietojen hankkimista ja taitojen opettelua, siis aloitteellisuutta ja aktiivista asennetta. Taide avaa nuorille myös merkittävän välineen tunnistaa ja ilmaista tunteita ja kokemuksia. URB-festivaali haluaa luoda uusia väyliä taiteeseen ja rohkaista nuoria omannäköiseen tekemiseen.

URB toimii usein harrastuneisuuden ja ammattilaisuuden välimaastossa. Se tuo esiin myös muotoaan hakevaa ja vähemmän viimeisteltyä ilmaisua. Toisaalta myös eri taiteen alojen nuorten ammattilaisten esiin nostaminen ja tukeminen ovat URBin keskeisiä päämääriä.

Niskanen & Salo: Palmudisko. Kuva: Mark Niskanen

Miten festivaali rakentuu?

Festivaaliohjelma muotoutuu monenlaisten kontaktien ja keskustelujen summana. Otamme vuosittain vastaan monia ohjelmaehdotuksia, ja iloksemme voin sanoa, että useimmat niistä toteutuvat jossain muodossa. Joskus tekijöiden kärsivällisyyttä joudutaan mittaamaan vastauksella ”palataan asiaan ensi vuonna”.

URB-festivaali haluaa rohkaista nuorten
taiteilijoiden kansainvälistä yhteistyötä.

Kuten tämänvuotisesta ohjelmasta on nähtävissä, yhteistyö monien Kiasman ulkopuolisten toimijoiden kanssa on tärkeää festivaalin toteutumiselle. Lisäksi jo alkuajoista lähtien URB-festivaali on halunnut rohkaista nuorten taiteilijoiden kansainvälistä yhteistyötä ja liikkuvuutta. Se on ollut tärkeä, joskaan ei ainoa, peruste monelle ohjelmistovalinnalle. Usein on tuntunut tärkeältä ja rikastuttavalta esitellä monenlaisista kulttuurisista lähtökohdista syntyviä kiinnostavia esityksiä ja projekteja.

Tämän vuoden URB-festivaalin alaotsikkona on ”Leikkiä todella, eli drinkille mehiläisten kanssa ja ajasta ikuisuuteen somessa”. Kehotan teitä ystävällisesti osallistumaan festivaalille, otsikossa luvatut asiat löytyvät sieltä.

Mikael Aaltonen
URB-festivaalin tuottaja

www.urb.fi


Vieraileva kirjoittaja.