Tosi kyseessä: Kiasman kokoelmat laajasti esillä

Janne Nabb & Maria Teeri, Sisällysluettelo, 2011. 47-osainen teossarja.

Kiasman historian laajin temaattinen kokoelmanäyttely Tosi kyseessä. Dokumentti nykytaiteessa avautui äskettäin yleisölle. Näyttelyssä tarkastellaan taiteilijoiden tapaa käyttää dokumentaarisia aineistoja ja lähestymistapoja 56 nykytaiteilijan teosten kautta. Dokumentaariset käytännöt ovat olleet nykytaiteessa läsnä vahvasti viime vuosina ja halusimme tarkastella tätä teemaa omien kokoelmiemme kautta.

Näyttelyn ydinteema liittyy myös museon omaan toimintatapaan, sillä museo on aina dokumentti ja arkisto. Myös Kiasman kokoelmat ovat jatkuvasti karttuva dokumentti aikamme taiteesta.

Laaja ja ajankohtaista teemaa käsittelevä näyttely tekee Kiasman kokoelmista entistä näkyvämpiä ja osoittaa niiden tärkeyden museon toiminnassa. Kokoelmanäyttely on aina myös tutkimushanke, joka tarjoaa uutta tietoa ja uusia näkökulmia. Kokoelmat ovat museon sydän, sen identiteetti ja tämän ja huomisen yleisöille tallennettu kulttuuriperintö.

Kokoelmien kartuttaminen, esittäminen, tutkiminen ja säilyttäminen on Kiasmassa jatkuvaa työtä, jota tekevät useat alan huippuammattilaiset. On myös tärkeä muistaa, ettei mikään muu museo maailmassa vastaa näin laajamittaisesti ja systemaattisesti suomalaisen nykytaiteen keräämisestä, tutkimisesta tai esittelemisestä.

Museokokoelmien merkitystä arvioitiin alkusyksystä julkisessakin keskustelussa, kun valtion talousarvioesityksessä Valtion taidemuseon kokoelmien hankintamäärärahoja karsittiin rankalla kädellä. Vilkas julkinen keskustelu teilasi leikkaukset ja otti kantaa hankintamäärärahojen säilyttäminen puolesta, mm. Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 29.8.2012 todettiin: ”Tai­de­han­kin­nat ovat in­ves­toin­ti, ei­vät ku­lue­rä. Ar­vok­kaat teok­set kar­tut­ta­vat val­tion ta­lou­del­lis­ta ja kan­sa­kun­nan hen­kis­tä pääo­maa.” Myös kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki vastusti voimakkaasti hankintamäärärahojen leikkausta.

Lopulta kokoelmien kartuttamiseen varatut taidehankintamäärärahat palautettiin talousarvioesitykseen. Toivon, että nykytaiteen tallentamisen merkitys ymmärretään jatkossakin, ja että kaikilla on mahdollisuus tulla katsomaan yhteistä kulttuurista pääomaa.


Museonjohtaja

Osallistuu nykytaiteen näköalapaikalta taidemaailman linjauksiin. Kulttuuri=pääoma.