Tilaa käyttäjille!

Cidade maravilhosa!

Cidade maravilhosa!

Palasin äskettäin CIMAMin konferessista Rio de Janeirosta. Cidade Maravilhosaan, ”suurenmoiseen kaupunkiin” oli kokoontunut näyttelyistä ja kokoelmista vastaavia museoihmisiä jokaiselta mantereelta. Konferenssissa keskusteltiin uudenlaisesta dynamiikasta museoissa suhteessa taiteeseen, kuratointiin, yleisöön ja johtamistapoihin.

Oli kiinnostava huomata, että meilläkin paljon puhuttu yleisöjen osallistaminen museon prosesseihin ja sisällöntuotantoon oli myös tämän seminaarin keskeinen aihe.

Professori Steven Wright Angoulêmesta viritti kiinnostavan keskustelun alustuksellaan usershipista. Museot ovat hänen mukaansa perustavanlaatuisen muutoksen kynnyksellä, koska käyttäjyyden näkökulma haastaa perinteisesti asiantuntijuuteen perustuvaa museomaailmaa. Wright kysyy, että miltä käyttäjyyteen perustuva museo mahtaisi näyttää?

Wright ei itse antanut vastausta kysymykseensä, mutta heitti lisää kiinnostavia kysymyksiä, kuten että miten museon toiminta voisi olla käyttäjille aidosti merkityksellistä. Mitä tapahtuisi, jos erilaiset museon käyttäjät määrittelisivät yhdessä museon kanssa sen sisältöjä?

Käyttäjien näkökulma saattaisi tehdä museoista aidosti kiinnostavia. Ja käytettävämpiä

(CIMAM on lyhennys sanoista International Committee for Museums and Collections of Modern Art. CIMAMin konferensseja on järjestetty vuodesta 1962)


Intendentti