Axel Straschnoy, Etsivä, 2017.

Taideteos VR-elokuvan aikakaudella

Onko sama asia katsoa taidetta tietokoneen ruudulta kuin kohdata jokin teos samassa tilassa, fyysisesti? Onko kuva taideteoksesta, esimerkiksi Hugo Simbergin Haavoittuneesta enkelistä (1903), yhtä vaikuttava, kuin alkuperäinen maalaus itse?

Kohtaamme maailman yhä useammin erilaisten teknisten välineiden kautta. Tämä on meille itsestään selvää, mutta aikoinaan jo pelkkä mahdollisuus valokuvata taideteosta oli mullistava. Saksalaisfilosofi Walter Benjaminin kuulu essee Taideteos teknisen uusinnettavuuden aikakaudella (1935) tarkasteli sitä, mitä uusi tekniikka tekee taideteokselle. Aiemmin teoksilla oli kulttiarvo, aura, joka syntyi niiden ainutkertaisuudesta. Tekninen uusinnettavuus, kuten valokuva, muutti tätä.

Valokuvaaminen ja digitoiminen ovat nykyisin museoiden peruskauraa. Sen ansiosta teokset voivat tavoittaa suurempia yleisöjä. Teosten digitalisoiminen saattaa taidekokoelmia helposti saataville. Se myös vaalii aineistoja – hauraita arkistomateriaaleja ja teoksia voidaan suojella, kun yleisö ja tutkijat tarkastelevat digitoituja materiaaleja. Mutta onko sama asia katsoa jotain tietokoneen ruudulta tai kohdata se fyysisenä, alkuperäisenä objektina?

Onko jossain ratkaistava rikos?

Museoiden halu digitalisoida ja viedä kokoelmansa verkkoon herättivät taiteilija Axel Straschnoyn kiinnostuksen. Jos kerran digitointi kiinnostaa museoita, voisiko sen tehdä vielä perusteellisemmin käyttämällä VR-teknologiaa? VR, virtual reality, pyrkii simuloimaan todellista ympäristöä.

Straschnoyta kiinnosti pohtia sitä, miten periaatteessa digitoiminen tekee asiat saavutettavaksi, mutta entä jos alkuperäinen eli fyysinen teos siinä sivussa katoaa? Miten erilaisten kokoelmien tai kokonaisten näyttelyiden kuvaaminen vaikuttaa kokemukseemme taideteoksista? Entä mahdollistaako aineistojen digitoiminen jotain, mitä emme tule ajatelleeksi – onko sen varjolla esimerkiksi mahdollista manipuloida historiankirjoitusta?

Straschnoyn VR-teos Etsivä kuljettaa katsojan Kiasman ARS17-näyttelyssä. Teosnimi The Detective synnyttää mielikuvan rikoksesta. Näyttelysaleissa ei ole katsojia, mutta teoksia kyllä. Entä onko jossain ratkaistava rikos?

Axel Straschnoyn Etsivä on komissioteos Kiasman online-taiteen kokoelmaan. Lataa teos älypuhelimeesi ja katso VR-lasien avulla.

Axel Straschnoy, Etsivä, 2017.

Kirjoittajan Twitter

Amanuenssi

Tekee taiteesta filosofiaa ja filosofiasta taidetta.