Heimo

Olemme Kiasmassa miettineet tapoja, joilla nykytaiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta voitaisiin vahvistaa. Tämän pohdinnan tuloksena syntyi Heimo.

Heimo

Heimo on Kiasman ja School of Activismin suunnittelema ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Se on myös uudenlainen toimintatapa, joka tuo yhteen taiteen, taiteilijat ja kansalaisaktivismin, erityisesti nuoret. Heimo on kaikille avoin prosessi, jossa osallistujat itse määrittelevät sen sisällöt.

Heimo työllistää taiteilijoita ja tarjoaa heille tilaisuuden vaikuttaa ihmisten arjessa. Myös Kiasma työllistää omalla toiminnallaan taiteilijoita esimerkiksi hankkimalla teoksia kokoelmiinsa. Lisäksi taiteilijat ovat läsnä Kiasmassa monilla tavoilla, erityisesti Kiasman yleisötyössä, jossa taiteilijat pääsevät kontaktiin erilaisten yleisöjen kanssa.

Heimon julkistustilaisuus

Heimon julkistustilaisuuden yleisöä 14.2.2013. Kuva: Helka Heinonen

Kiasman tehtävä on tehdä nykytaide merkitykselliseksi mahdollisimman monille, myös museorakennuksen ulkopuolella. Heimo voi vaikuttaa kaikkialla Suomessa ja on luontevaa jatkoa Kiasman aikaisemmalle toiminnalle. Esimerkiksi jokavuotinen Urb-festivaali levittäytyy kaupunkitilaan ja monet muistavat Kiasman kiertokoulun, jossa nykytaidetta vietiin kouluihin eri puolella Suomea. Kiasman 10-vuotissynttäreitä juhlittiin puolestaan Kivikossa.

Paavo Arhinmäki (kuvassa vasemmalla) liittymässä Heimoon.

Paavo Arhinmäki (kuvassa vasemmalla) liittymässä Heimoon. Kiasman johtaja Pirkko Siitari (ensimmäinen oikealta) ja taiteilija Heta Kuchka (toinen oikealta) seuraavat vieressä. Kuva: Helka Heinonen

Heimo on avoin foorumi erilaisille kohtaamisille. Näiden kohtamisten seurauksena syntyy asioita, tekoja ja teoksia, joiden päämääränä on parempi elämä. Jokainen voi tehdä esityksen asioiden parantamiseksi. Liity siis Heimoon! Tee esitys jonkun asian korjaamiseksi. Heimossa maailmaa parennetaan taiteen keinoin!

www.heimo.fi