Kiasma and the Guggenheim

Commissioned by the City of Helsinki, the Guggenheim feasibility study recommends the establishment of a new Guggenheim museum in Helsinki. With architecture and design as its mainstays, the new museum would also present visual art, both modern and contemporary.

The authors of the study have a broad-based museum concept as their goal, one that does not currently exist in Helsinki. However, we already have our national specialist museums: the Museum of Finnish Architecture and the Design Museum, as well as the Finnish National Gallery, which is the national central art museum and comprises the Kiasma, Ateneum and Sinebrychoff art museums. Lue lisää

Kiasma ja Guggenheim

Helsingin kaupungin tilaamassa selvityksessä Guggenheim-museon perustamisesta päädyttiin esittämään Guggenheim-museon perustamista Helsinkiin. Uudessa museossa keskeisen roolin saisivat arkkitehtuuri ja muotoilu. Niiden lisäksi museossa esiteltäisiin kuvataidetta – modernia ja nykytaidetta.

Selvitystyön tekijät tavoittelevat laaja-alaista museokonseptia, jota ei Helsingissä ole. Tosin meillä on valtakunnallisina erikoismuseoina toimivat Arkkitehtuurimuseo ja Design-museo ja kuvataiteen keskusmuseona toimiva Valtion taidemuseo, johon kuuluvat Kiasma, Ateneum ja Sinebrychoffin taidemuseo. Lue lisää