Syynissä visio ja missio

ARS 11 -näyttelyn suunnittelun lomassa olemme pohtineet Kiasman visiota ja missiota. Museoidenkin tulee säännöllisin väliajoin tarkastella olemassaolonsa tarkoitusta ja määritellä tulevaisuuden suuntansa. Lisävauhtia tälle antoivat sekä ennen vaaleja herännyt keskustelu postmodernista tekotaiteesta että selvitystyö mahdollisesti Helsinkiin tulevasta Guggenheim-museosta. Myös Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja -rakenteesta sekä Valtion taidemuseosta tehty kansainvälinen arvio ovat valmistuneet tänä keväänä. Strategiatyö on erityisen tärkeää myös siksi, että Kiasman resurssit ovat tänään paljon pienemmät kuin museota avattaessa.

Keskeisiä kysymyksiä strategiatyössä ovat miten Kiasman asemaa arvostettuna nykytaiteen asiantuntijana vahvistetaan edelleen kotimaassa ja kansainvälisesti, miten korostetaan Kiasman erityispiirteitä, kuinka taataan monipuolinen näyttelyohjelmisto ja kokoelmien kartuttaminen ja kuinka uusia teknologioita hyödyntämällä luodaan vuorovaikutteinen museokokemus.

Haluamme, että tulevaisuuden Kiasma on edelleen ajassaan kiinni taiteen sisältöjen ja esitystapojen kautta. Tavoitteena on, Kiasma tarjoaa jatkossakin yllätyksiä, haasteita ja elämyksiä.


Museonjohtaja

Osallistuu nykytaiteen näköalapaikalta taidemaailman linjauksiin. Kulttuuri=pääoma.