Douglas Davis, The World’s First Collaborative Sentence, 1994–, conserved 2012. Historic version. Kuva: Whitney Museum of American Art

Portti nettitaiteeseen – ja yksi konservointihaaste

Online eli verkko- tai nettitaide on kenttänä nopeasti kehittyvä. Kiasman uutta ARS17+ Online Art -sivustoa varten haluttiin kartoittaa tätä kenttää. Mitä muualla kerätään? Miten säilyttää nettiteoksia tuleville polville?

Whitneyn Artport

Online-taiteen piirissä yksi keskeinen instituutio on New Yorkin Whitney Museum. Kuraattori Christiane Paul perusti Artport-sivuston jo vuonna 2001, jolloin kiinnostus nettitaiteeseen oli kasvamassa.

Museo komissioi eli tilaa taiteilijoilta Artport-sivustolle uusia teoksia ja myös dokumentoi olemassa olleita nettitaiteen teoksia esimerkiksi Whitney Biennaalista. Museo on ottanut teosten kokoelmanäkökulman vakavasti, ja sillä on työntekijöinä digitaaliseen taiteeseen erikoistunutta henkilökuntaa kuten kuraattoreita ja konservaattoreita.

Loppumaton lause

Yksi Whitney Museumin varhaisista teoksista on Douglas Davisin (1933–2014) The World’s First Collaborative Sentence. Davis loi internetin innoittamana teoksen, johon verkkokäyttäjät saivat osallistua. Ajatus loppumattomasta lauseesta liittyy Davisin kiinnostukseen yleisön aktivoimisesta ja uuden tekniikan hyödyntämisestä. Teos oli tilaustyö taiteilijan yksityisnäyttelyyn vuonna 1994, ja se lahjoitettiin Whitney Museumille seuraavana vuonna.

Konservointihaasteita

Vuosien saatossa Davisin teos lakkasi toimimasta ja sen tekniikka edellytti päivittämistä. Museo joutui pohtimaan niin teknisiä kuin eettisiäkin kysymyksiä. Mikä on teoksen ydin? Miten säilöä teoksen historiallisia kerrostumia? Entä miten tehdä siitä saavutettava nykykäyttäjälle?

Tällä hetkellä Artport-sivustolla on teoksesta kaksi versiota, toinen toimiva ja toinen, jossa voi seurata lauseen vanhempia vaiheita. Käy tutustumassa teokseen täällä.


Amanuenssi

Tekee taiteesta filosofiaa ja filosofiasta taidetta.