Panostusta kuvataiteeseen tarvitaan

Kuluneen vuoden aikana olemme seuranneet kiihkeää Guggenheim-keskustelua, jossa argumentteja on esitetty niin hanketta vastaan kuin sen puolesta.  Keskustelun positiivinen viesti on ollut se, että taiteella ja taidemuseotoiminnalla on merkitystä kaupunkilaisille ja että kulttuuri voi olla myös vetovoimatekijä.

Vielä tärkeämpää keskusteluissa on ollut voimakas tahtotila saada Suomeen entistä enemmän merkittävää kansainvälistä nykytaidetta sekä ymmärrys siitä, ettei mittavia hankkeita toteuteta ilman asianmukaista panostusta, siis rahaa. Helsingin kaupungin lisäksi myös monet yksityiset henkilöt ja yritykset ovat ilmaisseet halukkuutensa panostaa taloudellisesti kuvataiteen aseman vahvistamiseen.

Helsingin kaupunginhallitus päätti eilen kokouksessaan, ettei se edistä Guggenheim Helsinki -hanketta. Toivon kuitenkin, että hankkeen kaatumisesta huolimatta innostus kehittää kuvataidetarjontaamme säilyy. Tämä toive koskee niin julkisia kuin yksityisiä rahoittajia ja yrityksiä, joiden kaikkien tuella kuvataiteen tarjonta maassamme saadaan entistä monipuolisemmaksi.

kiasmapirkkoX

Museonjohtaja

Osallistuu nykytaiteen näköalapaikalta taidemaailman linjauksiin. Kulttuuri=pääoma.