Onko Suomessa ennakkoluuloja?

Noin viikko ennen ARS 11 -näyttelyn avajaisia Kiasma-teatterissa keskusteltiin suomalaisista ennakkoluuloista. Mutta miksi juuri nyt?  ARS 11 teemat kuten kysymykset pakolaisuudesta, ympäristöongelmista ja urbaanista elämästä ovat Suomessakin ajankohtaisia. Samalla ne avaavat ikkunan toiseen maanosaan, Afrikkaan. Vaikka taiteilijoiden pohdinnat identiteettistä ja yhteiskunnasta ovat usein omakohtaisia ja perustuvat paikallisiin kokemuksiin, monet ongelmat ovat samalla globaaleja.

Kiasma on paikka keskustella yhteiskunnallisista asioista erityisesti silloin kun museo tuo esille taiteilijoita, teoksia ja näyttelyitä, jotka käsittelevät meille yhteisiä ajankohtaisia asioita. Näyttelyn teemat koskettavat sekä afrikkalaisia että suomalaisia todellisuuksia.

Meille museossa työskenteleville on tärkeää olla osallinen yhteiskunnallisessa keskustelussa taiteen kautta. Yksi tällainen puheenvuoro on ARS 11 näyttely ja siihen liittyvä ohjelmisto. Afrikka elää tätä päivää myös maantieteellisten rajojensa ulkopuolella, monessa mielessä yhä lähempänä ja vaikuttavampana osana yhteiskuntaamme.

Uskomme, että ARS 11 purkaa ennakkoluuloja ja näyttelyn avulla voi saada päivitettyä tietoa Afrikasta, nykytaiteesta, ympäröivästä todellisuudesta ja muutoksista, jotka koskettavat meitä kaikkia.

Kirjoittajan Twitter

Museonjohtaja

Osallistuu nykytaiteen näköalapaikalta taidemaailman linjauksiin. Kulttuuri=pääoma.