Kiasman Ars17-näyttelyn tunnus

Microsoftista pääyhteistyökumppanimme ARS17-näyttelyyn

ARS17-näyttely kertoo aikalaistaiteen keinoin siitä, miten digikulttuuri on sekä juhlittava uutuus että arkea helpottavia sovelluksia; visuaalista ajattelua ja samalla yhteiskuntamme läpäisevää kriittistä keskustelua. Näyttely pureutuu globaalin digitaalisen murroksen vaikutuksiin kulttuurissa, taloudessa sekä ihmisten identiteetissä ja käyttäytymisessä. Se esittelee uuden vuosituhannen taiteilijat ja tarjoaa tuoreen lähestymistavan nykytaiteeseen laajentamalla kokemuksen myös verkkoon.

Olemme solmineet Microsoftin kanssa yhteistyösopimuksen, ja Microsoftista tulee yksi ARS17 -näyttelyn pääyhteistyökumppaneista. Yritysyhteistyö Microsoftin kanssa tarjoaa paitsi teknologisia ratkaisuja myös luovan näkökulman näyttelykokemukseen, työpajoihin ja näyttelystä syntyvien elämysten jakamiseen. Yhteiset pohdinnat digitaalisuudesta, osallistamisesta ja verkkoläsnäolosta ovat auttaneet meitä panostamaan ja kehittämään näyttelykokemuksen jaettavuutta osana museokäyntiä.

Microsoftin yhteiskuntasuhdejohtaja Max Mickelsson korostaa, että digitaalinen tila on myös tila luoda, ei vain kuluttaa. Olemalla mukana ARS17 -näyttelyssä ja osallistamalla yleisöä Microsoft voi innostaa ihmisiä ja avata näköaloja digitaaliseen luovuuteen. Osallistuminen kansainväliseen ARS17-näyttelyyn osa Microsoftin Suomi 100 -juhlavuoden aktiviteetteja, joiden kautta yritys on kehittämässä Suomeen uusia luovia yrittämisen, oppimisen ja vuorovaikutuksen tapoja.

Yhteistyön tekeminen sekä muiden kulttuurialan toimijoiden että yritysten kanssa on meille valtava mahdollisuus oppia uutta ja toteuttaa asioita, joihin emme yksin pystyisi. Olemme iloisia uudesta yhteistyökumppanista, joka täydentää teknisiä valmiuksiamme ja osaamistamme juuri ARS17-näyttelyn teemoihin liittyvillä alueilla.

Lue lisää ARS17-näyttelystä


Museonjohtaja