Kulttuuri on pääomaa

Alfredo Jaar, KULTTUURI = PÄÄOMA, 2012/2014. Kuva: Kansallisgalleria / Petri Virtanen

Alfredo Jaar, KULTTUURI = PÄÄOMA, 2012/2014. Kuva: Kansallisgalleria / Petri Virtanen

Kiasman pohjoisfasadiin noussut punainen valoteksti KULTTUURI = PÄÄOMA liittyy taiteilija Alfredo Jaarin näyttelyyn Kun runous ei riitä. Jaar on toteuttanut tekstiteostaan eri kieliversioina eri puolilla maailmaa. Toisinaan sanat on rakennettu neonputkesta, toisinaan ne on painettu suurille kadun varsien mainostauluille. Kiasmassa teos on toteutettu ulkomainoksista tutuin valokirjaimin, jotka istuvat ulkoasultaan kaupunkimaisemaan luontevasti. Teoksen välittämä ei-kaupallinen viesti voi yllättää ja herättää uusia ajatuksia.

Teoksen ytimekäs väittämä on lainattu saksalaiselta taiteilijalta ja yhteiskuntavaikuttaja Joseph Beuysilta (1921-1986). Hänen 1970-luvulta peräisin olevan mottonsa mukaan ihmisen henkiset ominaisuudet ja sen ilmentymät, kuten taide ja kulttuuri ovat yhteiskunnan varsinaista pääomaa, ei niinkään raha. Beuys esitti kaavaansa ”Kunst = Kapital” monessa muodossa, mm. käsin kirjoitettuna seteleihin tai liitutaululle.

Beuysin ajatus istui hyvin 1970-luvun ajan idealistiseen henkeen, sillä samoihin aikoihin sosiologi Pierre Bourdieu kirjoitti kulttuurisesta pääomasta. Hänen mukaansa se muodostuu yksilön tiedoista ja taidoista, suhteista ja kokemuksista: ylipäätään kaikesta ei-rahallisesta pääomasta, jota yksilö voi käyttää aineettomana valuuttana menestyäkseen yhteiskunnassa. Alfredo Jaar kannattaa ajatusta kulttuurin tärkeästä roolista kaikille paremman yhteiskunnan luomisessa. Sekä Jaarin että Beuysin mukaan taide ei saisi olla todellisuudesta vieraantunut, yhteiskunnasta erillään kelluva saareke, vaan sen välityksellä ilmaistavien poliittisten ja yhteiskunnallisten viestien tulisi olla arkipäiväistä elämää. Tätä ajatusta vie eteenpäin tulevien kuukausien ajan Helsingin ytimessä Jaarin välittämä beuysilainen viesti.

Alfredo Jaarin laaja näyttely Kun runous ei riitä avataan Kiasmassa perjantaina 11.4. Se on avoinna 7.9. saakka.