Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe Foto: Uli Deck
Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe Kuva: ZKM / Uli Deck

Kuka kerää nettitaidetta?

Kun ARS17-näyttelyn suunnittelu alkoi, syntyi ajatus Kiasman omasta online-teosten kokoelmasta. Sellainen saatiinkin, kun ARS17+ Online Art -palvelu avattiin. Suunnitteluvaiheessa uusi avaus herätti kuitenkin kysymyksiä: Miten välittää teoksia yleisön nähtäville? Miten taata teosten säilyvyys, kun tekniikat ja ohjelmistot muuttuvat?

Me Kiasmassa aloimme selvittää, mitä muissa museossa kerätään ja miten eri organisaatiot ovat ratkaisseet nettitaiteeseen liittyviä ongelmia.

Pioneeri Karlsruhessa

Saksalainen ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, on vuonna 1989 perustettu taide- ja mediakeskus, joka on erikoistunut uuden tekniikan tuomiin kysymyksiin. Myös nettitaide eli suoraan verkkoon tehdyt teokset ovat heille tuttuja.

Vuonna 1999 ZKM:ssä järjestettiin Peter Weibelin kuratoima net_condition-näyttely. Sen aiheena olivat internetin synnyttämät muutokset tavoissa, joilla ihmiset kertovat tarinoita, muistavat, pelaavat, käyttävät musiikkia… Ensimmäiset ZKM:n online-teokset ostettiin kokoelmiin juuri tuosta näyttelystä.

Saksalaista jämäkkyyttä

ZKM:llä on hallussaan yli 150 tietokonepohjaisen teoksen kokoelma, ja niinpä museolla on myös runsaasti teknistä osaamista. Vuonna 2014 ZKM perusti uusille verkkoteoksille ArtOn Your Screen -hankkeen. Sen ideana on tilata uusia online-teoksia ja liittää ne osaksi museon kokoelmaa. Hanke painottaa myös tutkimusta ja yleisökasvatusta – jokaiseen teokseen liittyy perusteelliset johdantotekstit ja opetusmateriaalit.

Tutustu ArtOn Your Screen-hankkeeseen.


Amanuenssi

Tekee taiteesta filosofiaa ja filosofiasta taidetta.