ARS17 Hackathonin logo Kiasman rakennuksen päällä

Kokeilukulttuurin ytimessä

Hackathonit ovat tavallisesti lyhytkestoisia ja intensiivisiä tapahtumia, joiden aikana joukko ihmisiä kokoontuu yhteen ideoimaan ja toteuttamaan erilaisia ohjelmistoja, sovelluksia tai vaikkapa tieto- tai kulttuurisisältöjä. Yhdessä tekeminen ja oman mukavuusalueen ulkopuolelle astuminen voivat avata uusia ajatusmalleja ja tekemisen tapoja. Näitä tapoja etsitään myös ARS17 Hackathonissa Kiasmassa.

Hackathon voi parhaimmillaan toimia hienona ikkunana uudenlaisen työskentelytavan kokeiluun sekä rutiinien rikkomiseen. Tärkeintä tapahtumissa on kuitenkin niiden tarjoama sosiaalinen funktio, jonka puitteissa tietystä aiheesta kiinnostuneet ihmiset tapaavat ja paneutuvat yhdessä annettuun teemaan.

Mutta voiko hackathonissa luoda taidetta? Voiko toisilleen ennalta vieraiden ihmisen kohtaamisessa syntyä jotakin sellaista, joka tavallisesti vaatii kuukausia, jos ei jopa vuosia. Onko mahdollista, että 24 tunnin yhteistyöskentelyn aikana syntyy uusi taideteos?

Voiko hackathonissa luoda taidetta?

Kiasma ja Microsoft järjestävät yhteistyössä ARS17 Hackathon -tapahtuman, jonka teemana on testaa sitä, millä tavalla hackathon voi toimia luovana prosessina kuvataiteilijoiden ja kehittäjien kohtaamisessa. Tapahtuman teemana on vuorovaikutus, jota kahdeksan taiteilijaa ja kahdeksan kehittäjää kokoontuvat yhdessä pohtimaan marraskuun alussa.

Lopputuloksen sijaan kiinnostavinta tapahtumassa ainakin järjestäjän näkökulmasta on kenties se, että tapahtuma tarjoaa kehittäjille ja taiteilijoille mahdollisuuden tutustua uusiin tekijöihin ja ideoida yhdessä, mahdollisesti omasta työskentelyprosessista poikkeavalla tavalla jotakin uutta ja mielenkiintoista.

On kiinnostavaa nähdä, voiko tapahtuma avata kaikille osapuolille uusia tapoja ajatella omaa taiteellista työskentelyä tai suunnitteluprosessia. Toiveena myös on, että rohkeus haastaa omaa totuttua työskentelytapaa, avaa osallistujille uusia mahdollisuuksia käytettyjen teknisten ratkaisujen ja tulevaisuuden yhteistyökumppaneiden osalta.

Syntyipä tapahtuman aikana uusi taideteos tai ei, toivottavasti hackathonin tarjoamat kohtaamiset ja ajatukset kantavat myös osallistujien tuleviin tekemisiin ideavaraintona tai kontakteina, joiden avulla tulevaisuuden teos- tai ohjelmistoprojektit on helpompi toteuttaa.

ARS17 Hackathon Kiasmassa 9. – 10.11. Valmiit tuotokset esitellään Kiasmassa tapahtuman päätteeksi perjantaina 10.11 klo 12. Varaa paikkasi esittelytilaisuuteen

Lue, miten tiimit kuvailevat itseään ja ARS17 Hackathon -työnsä lähtökohtia (tekstit englanniksi)


Kokoelmaintendentti

Kuratoi somessa, museossa ja kotona.