Kiasman kommentti Touch and Revolution -luentoesityksestä

Riikka Theresa Innasen luentoesitys Touch and Revolution lauantaina 10.2. on herättänyt julkisuudessakin kyselyjä ja kommentointia liittyen toisaalta Kiasman turvallisuusratkaisuihin ja toisaalta ilmaisunvapauden turvaamiseen. Tässä kommenttimme (English version below):

Kiasmassa käy vuodessa noin 300 000 ihmistä ja vuoden aikana järjestetään kymmeniä tapahtumia ja näyttelyitä, joihin kaikkiin tehdään turvallisuussuunnitelma. Kansallisgallerian/Kiasman turvallisuustoimintojen tavoitteena on luoda rauhalliset ja turvalliset olosuhteet teosten esittämiselle ja niiden katselulle.  Suunnitelmat toteutetaan jokaiseen tapahtumaan ja näyttelyyn hyvissä ajoin ja muutoksiin pyritään reagoimaan mahdollisuuksien mukaan. Tätä toimintamallia noudatettiin myös Touch and Revolution -luentoesityksen kohdalla.

Riikka Theresa Innanen aloitti luentoesityksensä valmistelun ennen joulua ollessaan Kiasmassa kolme kuukautta korkeakouluharjoittelijana. Alustavien suunnitelmien perusteella tapahtumalle laadittiin turvallisuussuunnitelma, jossa huomioitiin Kiasman lähialueen jännittynyt tilanne esityspäiväksi suunniteltuna lauantaina 10. helmikuuta. Turvallisuustilanteesta oltiin etukäteen myös yhteydessä viranomaisiin. Valitettavasti näitä keskusteluja emme tämän tarkemmin voi julkisuudessa avata, mutta niiden seurauksena yleistä turvallisuustasoa kohotettiin hieman.

Keskiviikkona 7.2. suunnitelmiin lisättiin vielä ennen Innasen luentoesitystä Kiasman aulatiloissa esitettävä Uudet ihmiset -ryhmän performanssi, jossa kolme irakilaista turvapaikanhakijaa ja kolme suomalaista esiintyjää jututtivat yleisöä migrin haastattelua simuloiden. Tämä esitys toteutettiinkin lauantaina 10.2. onnistuneesti.

Valitettavasti erinäisten kommunikaatiokatkosten ja väärinymmärrysten vuoksi Riikka Theresa Innasen luentoesityksen muuttuminen kollektiiviseksi performanssiksi ja esityksen tarkka sisältö välittyi Kiasmassa liian myöhään, jotta turvallisuussuunnitelma olisi ehditty päivittää. Asiasta keskusteltiin taiteilijan kanssa ja perjantai-iltana käsityksemme oli, että esitys toteutetaan yhdessä sovitun uuden suunnitelman mukaan. Esitystä ei pyritty missään vaiheessa estämään, ainoastaan viime hetkellä ilmenneisiin muutoksiin ei esiintyjien, yleisön ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi ehditty reagoida. Tähän eivät vaikuttaneet esiintyjien taustat, kansallisuudet tai muut statukset, jotka eivät olleet turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tiedossa.

Kiasmalle yllätyksenä ja asiasta sopimatta taiteilija päätti muuttaa esityksen mielenilmaisun kaltaiseksi. Tämä rauhallisesti sujunut tilaisuus sai kuitenkin jatkua keskeytyksittä loppuun asti.

Pahoittelemme harmia ja hämmennystä, joka aiheutui koko työryhmälle sekä niille katsojille, jotka odottivat näkevänsä toisenlaisen esityksen.

Leevi Haapala
Museonjohtaja, Kiasma

Jonna Strandberg
Vastaava tuottaja, Kiasma-teatteri

Comment by Kiasma on the touch and revolution lecture-performance

Riikka Theresa Innanen’s lecture-performance Touch and Revolution on Saturday, 10 February 2018 has given rise to questions and comments from the public concerning, in part, security at Kiasma, as well as the safeguarding of freedom of expression. Our comment follows:

Kiasma hosts about 300,000 visitors and dozens of events and exhibitions every year, and a security plan is drawn up for each and every one of them. Security arrangements at Finnish National Gallery/Kiasma aim to provide peaceful and safe conditions for the performance and viewing of events and exhibitions. The plans for every event and exhibition are implemented well in advance, and the museum makes every effort to respond to any changes accordingly. This plan of action was also followed in the case of the Touch and Revolution lecture-performance.

Riikka Theresa Innanen began planning her performance before Christmas, during her three-month university internship at Kiasma. A security plan was drawn up for the performance based on her preliminary plan. The security plan took into account the charged situation near Kiasma on the planned date of performance, Saturday, 10 February 2018. The museum was also in communication with the authorities in advance regarding the security situation. We regret that we are unable to give a fuller account of these discussions in public, but they nevertheless resulted in a slight heightening of the general security level.

On Wednesday, 7 February, a performance by the Uudet ihmiset ensemble was added to Innanen’s lecture-performance. To be presented in the Kiasma lobby, the performance consisted of three Iraqi asylum seekers and three Finnish performers talking with the audience in simulation of interviews carried out by Migri, the Finnish Immigration Service. Said performance was carried out successfully on Saturday, 10 February.

Unfortunately, owing to misunderstandings and gaps in communication, Kiasma learned about the change of Riikka Theresa Innanen’s lecture-performance into a collective performance, as well as the precise content thereof, too late for the security plan to be updated. The matter was discussed with the artist, and on Friday night it was our understanding that the performance would be carried out in accordance with the jointly agreed-upon revised plan. There was no attempt to stop the performance, but the last-minute changes came too late for the museum to react and to fully ensure the safety of performers, audience and staff. This was not affected in any way by the background, nationality or other statuses of the performers, which were not known by the persons responsible for security.

It came as a surprise to Kiasma when the artist decided, without warning, to change the character of the performance into that of a demonstration. The event nevertheless took place peacefully and was allowed to continue to the end without interruption.

We deeply regret the trouble and confusion that this caused to the team and to the viewers who were expecting to see a different kind of performance.

Leevi Haapala
Director, Kiasma

Jonna Strandberg
Senior Producer, Kiasma Theatre

Kirjoittajan FacebookKirjoittajan Twitter

Vieraileva kirjoittaja.