Lise Harlev ripustamassa You Think It's Wrong -teostaan Eri mieltä -näyttelyyn. Kuva: Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen
Lise Harlev ripustamassa You Think It's Wrong -teostaan Eri mieltä -näyttelyyn. Kuva: Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen

Kannanottojen häilyvyydestä

Tanskalaistaiteilija Lise Harlevin rullaverhomainen tekstiiliteos You Think It’s Wrong (2015) kommentoi ironisessa hengessä ajatustemme ja sanomistemme välistä eroa. Eri mieltä -näyttelyssä esillä olevan verhon teksti väittää toisella puolella toista, toisella toista.

Helsingin Sanomat kertoi viime viikolla ranskalaistutkimuksesta, jossa ihmiset oli laitettu tietämättään arvioimaan omia väitteitään. Kansallisen tieteellisen CNRS-tutkimuslaitoksen johtama tutkimus osoitti, kuinka helposti ihmiset hylkäävät omat väitteensä, kun he luulevat väitteiden olevan peräisin jonkun toisen suusta. Omia väitteitä puolestaan arvioidaan – ainakin tietoisesti – huomattavasti löyhemmin kriteerein.

Tutkimuksessa haluttiin osoittaa kuinka nk. valikoiva laiskuus (engl. selective laziness) ohjaa päättelyprosessejamme. Kun pohdimme asioita itseksemme, saatamme helpommin ohjata teorian myötäilemään faktoja. Ryhmätilanteessa, jossa kuulemme samat päätelmät jonkun toisen suusta, suhtaudumme niihin helposti kriittisemmin.  Saatamme jopa huomata niissä piilevän virheitä.

Tutkimus toi mieleeni Harlevin tekstiteokset, joista yksi on parhaillaan esillä Kiasmassa. Ranskalaistutkijoiden tapaan Harlevia on jo pitkään kiinnostanut inhimillinen tapamme pyörtää omat päätöksemme tai päättelypolkumme joko ryhmäpaineen tai rohkeuden puutteen vuoksi.

Vaikka meillä on usein melko vahva mielipide jostakin asiasta, julkilausumamme aiheesta saattaa – syystä tai toisesta – olla vastakkainen alkuperäiselle näkemyksellemme. Toisaalta, vaikka olemmekin helposti kriittisempiä toisten näkemyksille ja päätelmille, emme ole aina aivan sinut omien näkemystemmekään kanssa. Tätä mielipiteiden ja kannanottojen häilyvyyttä Harlevin teos alleviivaa teoksissaan paradoksaalisilla lauseilla, jotka tyhjentävät itse itsensä merkityksestään.


Kokoelmaintendentti

Kuratoi somessa, museossa ja kotona.