Kuvassa Mona Hatoumin kirja.

Hatoumin haaste

Kuvataideaiheisena kesälukemistona luin viime kesänä innostuneena Tate Modernin julkaisemaa, kattavaa monografiaa Mona Hatoumin neljän vuosikymmenen mittaisesta tuotannosta.

Kirjassa, joka liittyy myös Kiasmassa parhaillaan esillä olevaan Hatoum-näyttelyyn, pitkän linjan brittiläinen taidekriitikko ja kuraattori Guy Brett palaa Hatoumin taiteen pariin pohtien sen perimmäistä olemusta; hän on seurannut jo vuosikymmenien ajan Hatoumin uraa ja tuotantoa.

Brett kirjoitti taiteilijalle aivan ensimmäisiä tämän tuotantoa käsitteleviä artikkeleita jo 1990-luvun alussa. Hänen mukaansa Hatoumin taiteessa on aina kyse taiteilijan ja katsojan välisestä vuorovaikutuksesta, jossa taiteilija – eli Hatoum – esittää teoksensa kautta haasteen vastaanottajalleen.

Artikkelissaan Brett kirjoittaa, kuinka Hatoum odottaa katsojaltaan aina aktiivista osallistumista perinteisemmän ulkopuolisen tarkkailijan roolin sijaan. Onpa teos muodoltaan veistos, installaatio tai vaikkapa videodokumentaatio performanssista, Hatoum tarjoaa teoksen vastaanottajalle mahdollisuuden suhteuttaa näkemänsä ja eri aistein kokemansa omaan ruumiilliseen läsnäoloonsa tilassa yhdessä teoksen kanssa.

Brett myös kiittää Hatoumin kykyä olla yhtä aikaa sekä kriittinen että myönteinen. Yksinkertaisten ja yksinomaan positiivisten merkitysten sijaan Hatoum tarjoaa katsojalleen useammin dilemman, joka tuo esiin taideteoksen tarjoaman kokemuksen ristiriitaisen luonteen.

Tate Modernin kuraattorin Clarrie Wallisin toimittama näyttelyluettelo tarjoaa Brettin tekstin ohella seitsemän uutta artikkelia, joissa Hatoumin taiteeseen pureudutaan paikattomuuden, toiseuden, abjektion ja poliittisen postminimalismin teemojen kautta. Myös Hatoumin teoksiinsa valitsemat kiehtovat, usein yllättävät ja vastakohtaisetkin materiaalit pääsevät käsittelyyn kirjan laajoissa artikkeleissa. Näiden lisäksi kirjassa on julkaistu uudelleen tunnetun palestiinalaissyntyisen orientalismitutkijan Edward Saidin artikkeli Hatoumin taiteesta suhteessa pakotettuun pakolaisuuteen sekä palestiinalaiskysymykseen.

Tate Modernin julkaiseman, runsaasti kuvitettun englanninkielisen Mona Hatoum -kirjan löydät Kiasma-kaupasta sekä Kiasman verkkokaupasta.

Lisää aiheesta: Tutustu näyttelyintendentti Marja Sakarin artikkeliin Mona Hatoumin teoksista FNG Research -verkkojulkaisussa.


Kokoelmaintendentti

Kuratoi somessa, museossa ja kotona.