Korakrit, Arunanondchai, with history in a room filled with people with funny names 4, 2017. Kuva: Courtesy the artist and CLEARING Gallery.

ARS ja Arunanondchai

Globaalin maailman kysymykset, popkulttuuri, teknologia ja luonto. Tulevaisuus, joka melkein on jo täällä. Kuulostaa aiheilta, joita ARS17-näyttelyn taiteilijat käsittelevät. Ja näin onkin, mutta oikeastaan lista on kuvaus Korakrit Arunanondchain taiteen painopisteistä Kiasmassa.

Arunanondchain teoksissa jos jonkinlaiset nykyhetken materiaaliset ja ideologiset sirpaleet ledeistä kulutuskulttuuriin ja drone-lennokeista buddhalaisuuteen sekoittuvat valtavaksi, koko viidennen kerroksen täyttäväksi kokonaisuudeksi. Arunanondchai jos kuka havainnollistaa ARS17-näyttelylle keskeistä post-digitaalisen taiteen ydintä: hän tekee taidetta läpikotaisin digitalisoituvassa maailmassa ja käsittelee juuri tälle maailmalle ominaisia aiheita ja materiaaleja. Samaan aikaan hän myös tiedostaa, että teosten äärelle löydetään yhtä lailla museoissa kuin verkossakin. Silti hän ei taiteessaan alleviivaa näitä kulmia, vaan digitaalisuus ja teknologinen kulttuurimme ovat hänelle vain keinoja sanoa jotakin aivan muuta.

Arunanondchai aloitti taiteen tekemisen Paintilla

Kuraattori ja tutkija Christiane Paul toteaa ARS:n näyttelyjulkaisussa, että termeillä post-digitaalinen ja post-internet tarkoitetaan usein myös sellaista taidetta, joka on sekä käsitteellisesti että käytännössä tietoverkkojen ja digitaalisten prosessien muokkaamaa, vaikka esitysmuotona lopulta olisikin perinteinen maalaus, kuvanveisto tai valokuvaus.

Kuva: Kansallisgalleria / Petri Virtanen

Tässäkin suhteessa Arunanondchai luovii post-digitaalisissa vesissä. Kuten taiteilijoiden työssä nykyisin muutenkin, digitaalisuus ja tietoteknologia eivät liity vain teosten aiheisiin ja lähtökohtiin, vaan teosten tekeminenkin on näiden teemojen kyllästämä. Arunanondchai on kertonut, että aloitti visuaalisen suunnittelun ja taiteen tekemisen vaatimattomasti Paintilla(!) ja siirtyi sitten Photoshopiin. Ja vaikka hän ei enää Photoshopia työssään suoraan käytäkään, kuvankäsittelyn perusjutut kuten kuvatasot ja muokkaushistoria ovat käsitteinä olleet taustalla hänen performansseissaan ja installaatioissaan. Muistista, menneisyydestä ja erilaisista elämän kerrostumista kiinnostunut Arunanondchai siis – ainakin osin – tulkitsee taiteessaan näitä teemoja vanhojen digitaalisten työvälineidensä käsitteistöllä.

Nykytaiteen tätä hetkeä tavoitteleva ARS17 sopii siis mainiosti yhteen Arunanondchain ajankohtaisen taiteen kanssa. Vaikka ARS17 ulottuukin vain Kiasman 2. ja 3. kerrokseen, sen maailma jatkuu saumattomasti Arunanondchain tulkinnoilla 5. kerroksessa.

ARS17-näyttely Kiasmassa 14.1.2018 saakka ja Korakrit Arunanondchain näyttely 18.3.2018 saakka.

Kirjoittajan Twitter

Verkkomediatuottaja

Kulttuurisavannien seepra.