Lähikuva sanakirjan sivusta.

Algoritmitaiteesta Z-sukupolveen: ARS17–suomi-sanasto

ARS17-näyttelyn taiteilijat pohtivat teoksissaan digitaalisuutta, tietoverkkoja ja teknologiaa, joten teoslapuissa ja teoksissakin vilahtelee tuon tuosta monenlaista termistöä. Tässä perussanastoa niiden purkamiseen!

Algoritmitaide
Tietokoneavusteisesti luotua taidetta, jossa lopullinen teos syntyy algoritmeista – tietokoneelle annetuista toimintaohjeista. Taiteilija luo algoritmin ja ohjaa tietokonetta, joka puolestaan vastaa teoksen varsinaisesta toteutuksesta. Hyvänä esimerkkinä tästä vaikkapa Jenna Sutelan Gut-Machine Poetry.

AR
Sanoista Augmented Reality, lisätty todellisuus. Teknologian avulla tuotettu lisätaso arkielämään. Esimerkiksi Pokémon GO lisää älypuhelimen avulla arkiympäristöihin digitaalisia Pokémon-otuksia. Älypuhelimen kameran läpi voi katsella myös ARS17-kirjan kansikuvitusta: taiteilija Charles Richardsonin luomaa AR-hahmoa.

Avatar
Jumalan maanpäällistä inkarnaatiota hindulaisuudessa tarkoittavaa avatar-termiä käytetään peleissä, verkossa ja digitaalisissa maailmoissa kuvaamaan käyttäjien hahmoja tai identiteettejä. Avatar on käyttäjän ruumiillistuma, tapahtui tämä ruumiillistuminen sitten käyttäjäkuvan, nimimerkin tai 3D-mallinnetun hahmon kautta.

Diginatiivi
Muodikas termi kuvaamaan ihmisiä, jotka ovat koko ikänsä olleet tekemisissä digitaalisten teknologioiden kanssa. Sitkeän uskomuksen mukaan tämä antaa heille sisäsyntyisen kyvyn käyttää laitteita ja sovelluksia ilman sen kummempaa opastusta. Aivan kuten 80-luvulla analoginatiivit osasivat täysin sujuvasti ajastaa videonauhurinsa ja huoltaa polttomoottorilaitteensa.

Digitalisaatio
Digitaalisten teknologioiden kuten tietokoneiden ja tietoverkkojen yleistyminen yhteiskunnassa. Taikasana jolla yleensä tarkoitetaan jonkin asian uudistamista siten, että uudistukseen liittyy tietokone jollakin tavalla.

GIF
80-luvun lopulla kehitetty kuvatiedostomuoto, jonka erityispiirteenä on animoitavuus. Jos netissä tulee vastaan lyhyt animaationpätkä, se hyvin luultavasti on GIF-muotoinen (tai ainakin sitä jäljittelevä) kuva.

Hello, world!
Lauseenpätkä, jolla ohjelmoijat testaavat koodin ja koodausympäristön toimivuutta.

Internet
Verkkojen verkko. Useamman tietoverkon kokonaisuus, joka muodostaa laajemman, globaalin, verkon. Internet yksinään ei siis ole erityisesti mikään selvärajainen tietotekninen asia vaan ennemminkin kokoelma kaikenlaista viestintäteknologista sälää.

Meemi
Ajatus, teos, käyttäytymismalli tai muu kulttuurinen yksikkö, joka leviää ihmiseltä toiselle ja levitessään muuntautuu, uusiutuu sekä luo uusia meemejä. Nettikulttuurissa meemejä ovat mm. hassut kuvat, jotka leviävät eri tekstein ja kommentein varustettuina sekä ketjukyselyt ja kiertokirjemäiset päivitykset.

Millenniaalit
X-sukupolvea nuoremmat ja Z-sukupolvea vanhemmat. Noin 80-luvun ja vuosituhannen taitteen välissä syntyneet. Ne joilla vanhemman polven mukaan olisi jo omistusasunto, jos eivät tykkäisi niin paljon avokadosta ja kahvista.

Post-
Etuliite jolla ilmaistaan, että tämä juttu on nyt uudempi ja ajankohtaisempi versio jostakin vanhasta. (vrt. verkkotaidepost-internet-taide). Post-merkintä tarkoittaa usein myös sitä, että nyt kun ollaan tunnistettu tämä post-ilmiö, sekin alkaa oikeastaan olla jo hiukan vanhentunut ja on korkea aika alkaa puhua post-post-ilmiöstä.

Post-Internet-taide
Taidetta joka on ajallisesti tai aatteellisesti myöhäisempää kuin verkkotaide (ks. verkkotaide) ja ennemminkin ottaa vaikutteita Internetistä kuin varsinaisesti perustuu sille.

Striimaus
Videokuvan lähettämistä suorana verkossa. Tubettajien (ks. tubettaja) videot ovat usein pidemmistä striimeistä editoituja lyhyempiä pätkiä.

Tubettaja
YouTube-verkkopalveluun (tai toisinaan myös johonkin muuhun verkon videopalveluun) videoita tekevä (eli vloggaava, ks. vlogi) henkilö. Tyypillisesti tubettamiseen kuuluu videoiden tekemisen lisäksi myös aktiivinen sosiaalisuus fanien ja muiden tubettajien kanssa.

Ubiikki
Englannin sanasta ubiquitous, kaikkialla läsnä oleva. Teknologian yhteydessä tällä tarkoitetaan laitteita ja palveluja, jotka yltävät (usein huomaamatta) kaikkialle. Tämänhetkisiä jo käytössä olevia esimerkkejä ubiikista teknologiasta ovat langattomat verkot, joiden avulla tietoliikenne sujuu lähes missä tahansa, sekä laitteet jotka kulkevat helposti mukana ja mahdollistavat näiden verkkojen käytön.

Uusmedia
Sanomalehteä ja valokuvaa uudempi ja tyypillisesti jollakin tapaa vuorovaikutteisempi media. Esimerkiksi verkkosivut, videopelit ja some. Monet uusmedian ilmentymät alkavat tosin olla jo useita vuosikymmeniä vanhoja, joten kenties olisi korkea aika alkaa puhua post-uusmediasta (ks. post-).

Verkkotaide
Internetiin tehtyä tai Internetin ominaisuuksia hyödyntävää taidetta. Se mitä oli ennen post-internet-taidetta (ks. Post-Internet-taide) ja – riippuen keneltä kysyy – myös se, mitä on post-Internet-taiteen jälkeen.

Virtuaalitodellisuus
Aistit ympäröivä digitaalinen keinotodellisuus. Tietokoneella tuotettu simulaatio, joka reagoi käyttäjän liikkeisiin, esimerkiksi mahdollistamalla ympäriinsä katselun virtuaalikypärää käyttäen. Tarkoituksena luoda väkevä illuusio simulaation sisällä olemisesta.

Vlogi
Videoblogi. Yleistermi lyhyehköille omaan elämään ja puuhailuun perustuville videonpätkille ja sivuille, joille tällaisia videoita on kerätty. Aiheet vaihtelevat chilinsyömishaasteista päiväkirjamaisiin pohdintoihin ja pelivideoista meikkivinkkeihin. Vlogaaja tekee videomuotoisia blogimerkintöjä eli vloggaa. YouTubessa videoita julkaiseva käyttäjä on vlogaaja, mutta tarkemmin määriteltynä myös tubettaja (ks. tubettaja).

WWW
Jos Internet (ks. Internet) on laajan tietoverkkojen verkon muodostama kokonaisuus, WWW eli World Wide Web on järjestelmä, jolla tässä Internetin verkkojen verkossa liikutaan. Jos avaa nettiselaimen, näkee WWW:n. Jos alkaa seurata koneeseen verkon tuovaa piuhaa (tai dataa, joka piuhassa liikkuu), päätyy Internetin jäljille.

WWW:n lisäksi Internetiä voi käyttää muitakin polkuja pitkin. Muun muassa sähköposti on oma erillinen Internetiin pohjautuva järjestelmänsä.

Y-sukupolvi
Ks. millenniaalit.

Z-sukupolvi
Millenniaalien jälkeinen sukupolvi. Nuoret jotka ovat syntyneet 90-luvun lopulla tai myöhemmin. Jos vanhoihin merkkeihin (ks. millenniaalit) on uskominen, nämä ovat edeltävien sukupolvien mielestä se kaikkein pullamössöin sukupolvi. Ja jos vielä vanhempiin merkkeihin on uskominen, edeltävät sukupolvet ovat täysin kujalla pulladiagnoosinsa kanssa.

Kirjoittajan Twitter

Verkkomediatuottaja

Kulttuurisavannien seepra.