Anssi Kasitonni, Kylän suurin kypärä ja letku letkeä, 2009. Kuva: Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen
Anssi Kasitonni, Kylän suurin kypärä ja letku letkeä, 2009. Kuva: Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen

Kiasman taideaarteet kaikkien saataville

Kansallisgalleria, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä tekijänoikeusjärjestöt Kuvasto ja Kopiosto solmivat reilu viikko sitten historiallisen sopimuksen. Ministeriön maksamat tekijänoikeuskorvaukset mahdollistivat yli 7000 uuden kuvan julkaisemisen Kansallisgallerian verkkosivuilla. Sopimus koskee suomalaisten taiteilijoiden teoksia, ja edistää näin suomalaisten taiteilijoiden teosten näkyvyyttä ja tunnettuutta maailmalla.

Kyseessä on merkittävä, meitä kaikkia koskeva teko. Suomalaisten yhdessä omistama taide on nyt nähtävillä laajemmin kun koskaan aiemmin.

Lue lisää

Kiasman kokoelmat esillä Moskovassa

Kiasman kokoelmat ovat mielestäni arvokkaimmillaan juuri silloin kuin niitä käytetään. Käytämme aktiivisesti  kokoelmia kaikessa toiminnassamme, verkossa, vuosittain vaihtuvissa kokoelmanäyttelyissä, lainoina muille museoille ja talletuksina keskeisiin suomalaisiin lähetystöihin sekä valtion virastoihin. Kiasman kokoelmiin hankitaan vuosittain noin 100 uutta teosta. Näin kokoelmalla on dynaaminen ja kehittyvä suhde aikamme taiteeseen, ja myös siinä tapahtuviin muutoksiin.

Vierailin noin vuosi sitten Moskovan lähetystössä ensimmäistä kertaa ja minulla oli silloin suuri ilo tutustua lähetystön loistavaan arkkitehtuuriin ja henkilökuntaan. Tästä vierailusta lähtien suunnittelimme yhdessä suurlähettilään kanssa uutta ripustusta lähetystöön. Nyt Moskovan lähetystön vieraat ja henkilökunta pääsevät ihailemaan Kiasman kokoelmateoksia kolmelta suomalaistaiteilijalta.

Valitut taiteilijat edustavat suomalaisen maalaustaiteen keskeisiä tekijöitä. Taiteilijoista kaksi on maalaustaiteen opettajia merkittävissä instituutioissa. Mari Rantanen toimi pitkään Tukholman kuninkaallisen taideakatemian professorina ja Markus Konttinen on toiminut sekä maalaustaiteen professorina että Helsingin Kuvataideakatemian rehtorina, nykyään Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaanina. He siis pitävät huolta, että meillä on maalareita myös tulevissa sukupolvissa. Oululainen taiteilija Sinikka Tuominen on myös pitkän linjan abstrakti maalari.

Pirkko Siitari
Kiasman johtaja

Suurlähetystön uutta ripustusta juhlittiin helmikuussa Moskovassa. Avajaispuheen piti taiteilija, Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaani Markus Konttinen:

Markus Konttinen, Riehaantunut pilvi, illan tullen (2011)

Markus Konttinen, Riehaantunut pilvi, illan tullen, 2011. Kuva: Kansallisgalleria / Petri Virtanen

Mahdollisuus ja teko

Kirjailija Fjodor Dostojevski pohtii teoksessaan Rikos ja Rangaistus ihmisen kykyä olla ihminen. Ihminen kykenee rikkomaan rajansa ja hän pystyy ottamaan oikeuden omiin käsiinsä vain todistaakseen itselleen että hän voi näin tehdä. Valinta ja teko edellyttävät kuitenkin vastuun. Kuvataiteilija Joan Miro jatkaa samasta teemasta. Miro yhdistää ihmisen mahdollisuuden rikkoa rajansa taiteilijan vastuuksi toteamalla että taiteilija edustaa yhteisöä ja taiteilijan tehtävä on kääntää jokainen hänen teoksensa negatiivisuuden negaatioksi, vapauttamalla elämän havainto ennakkoluuloista, alistamisesta ja rajoittavasta muodollisuudesta. Kun taideteos sitten syntyy, on kysymys hetken syvenemisestä, kuten suomenruotsalainen kirjailija Elmer Diktonius runollisesti asian ilmaisee.

Matka ihmisestä, hänen mahdollisuuteensa, vastuuseen ja lopulta tekoon on jokaisen taideteoksen matka.

Mahdollisuus ilmaista itseäni taiteen kautta on merkinnyt minut loppuelämäkseni ja ymmärrän syvästi Joan Miron ajatuksen taiteilijan tehtävästä yhteisössä. Taide on aina julkista ja läsnä olevaa vaikka se ei olisi näkyvissä, eikä havaittavissa. Läsnäolo muodostuu vastuun ympärille, jota taiteilija edustaa intentiollaan, joka johtaa teoksen syntymiseen. Tämä intentio on aina tavalla tai toisella jaettua jos teos on elävä. Taideteos on aina konkreettinen tässä taiteilijan valinnassa, eikä taiteilijalla ole näin ollen muuta selitystä taiteelleen kuin havaintonsa ilmaiseminen näkyvän muodon kautta.

Koen suurimpana mahdollisuutenani katsomisen ja havaitsemisen, joka johtaa näkemiseen. Elämä ympärillämme rakentuu luonnon monimuotoisuudesta, sosiaalisista suhteista, virtuaalisista malleista tai talouden rakenteista. Kaikkea elämän menoa määrittelee kuitenkin jollakin tavoin asioiden välissä oleva tila ja asioiden väliset suhteet.

Taideteos hahmottaa tilan ja suhteet, jotka ovat taiteilijan havainnon kautta merkityksellisiä ja todellisia hänelle itselleen. Ranskalainen filosofi Maurice Merleau-Ponty korostaa käsitellessään suhdettamme havaintoon että havaittu maailma ei kuulu milloinkaan, näin ajateltuna, minkäänlaisten lakien piiriin.

Pyrin maalauksissani luomaan ja myös jakamaan tämän aina uudelleen syntyvän havainnon tilan. Maalaustaiteen historia muodostuu formaalisesti ja kronologisesti aikakausista ja tyylisuunnista, jotka asemoivat kuvan joko muodolliseen tai sosiaaliseen verkostoon. Kuitenkin kuva sinänsä ei ole teos vaan näkemyksen ilmitulo, jossa tiivistyy erityisesti tämä jaettu havainto, joka yhdistää taiteilijan yhteisöönsä. Jaettu havainto ei sisällä teoksen ymmärtämistä tai ymmärtämättömyyttä vaan elämän yhteisessä tilassa kaikilla silmillä katsottuna.

Työskentelen tietoisesti maalauksen välineen parissa koska se konkreettisuudessaan antaa minulle aikaa elää, katsomisen, eleen ja materiaalin parissa. Värin levittäminen on ihanaa ja tapahtumien asettaminen pinnalle on kiihottavaa. En halua kieltää maalauksen nautinnollisuutta koska se omalla tavallaan asettaa vapauden ja riippuvuuden aina uudelleen arvioitavaksi. Maalauksen iho on olemassa ja se vastaa kosketukseen kuten ihmisen iho. Luottamus teoksen ja tekijän välillä avaa mahdollisuuden nähdä toisin, tehdä näkymättömän näkyväksi ja muodot ovat elossa jos ne ottaa vastaan.

Maalaukset ”Elävä puu, oikukkaat oksat” ja ”Riehaantunut pilvi, illan tullen” edustavat tapahtumallisuutta, joka omassa tuotannossani on irrottautunut tarinan tai teeman tuomasta taustan ja kohteen välisestä dialogista. Pyrin ilmaisemaan tilan orgaanisena kokonaisuutena, joka on liikkeessä ja reaktiivinen. Olen jossain vaiheessa ajatellut että maalaukseni pyrkivät hahmottamaan tilaa kuten musiikki, joka kuuluu huoneessa kaiuttimien kautta eri painotuksin ja eri suunnista, monikanavaisena, mutta joka kietoutuu välillä huoneen keskellä yhteen ja kimpoaa sitten erilleen jatkaen vapaata kulkuaan ja kohtaamisen etsintäänsä.

Maalaustaiteen eräs innostavimmista ominaisuuksista on sen kaksiulotteisuuteen liittyvä riippumattomuus painovoimasta. Ajattelen itse maalauksen klassisen, konkreettisen, perinteen vapauttavana nimenomaan rajallisuudessaan. Maalaus on näin ajateltuna fyysinen teos, joka sisältää sekä verta, hikeä ja kyyneliä (myös ilon) että avaruudellisen ilmavuuden. Maalaukseni keskustelevat täten sekä painon että keveyden ja toisaalta pysyvyyden ja muutoksen merkityksestä. Tässä maailmassa jokainen teko pinnalla on myös valinta asettaa planeetta kiertämään maalauksen simultaanisessa tilassa, näin maalauksen vapaus perustuu raskauden ja keveyden ikuiselle dialogille, joka vaatii jatkuvan läsnäolon pysyäkseen elossa.

Maalaus ei ole tarina jolla on alku ja loppu vaan tapahtuma, joka on nähtävissä samanaikaisesti materiaalina ja käsitteenä. Suhteet ja tila ovat joko suopeita tai torjuvia niille annetusta suunnasta ja paikasta riippuen.

Luonto teoksissani ilmaisee sitä konkreettista keskustelukumppania, joka ei ole kohde tai aihe vaan tapahtumien hiljainen todistaja. Pilvet on nimetty pilviksi ja puut puiksi mutta ne ovat ilmiöinä paljon vanhempia kuin nimensä. Pilvet ja puut, maalauksissani, eivät ole nimen kuvia vaan uusia muotoja siitä energiasta, jota ne edustavat ja tuottavat.

Maalaus on itsenäinen olio, joka suorakaiteena on niin elävä kuin sen sisältämät muodot ja muotojen väliset jännitteet ovat kokonaisuudessaan. Maalauksen rajat tai rajattomuus määrittyvät siitä energiasta, jota se sisältää reunojensa sisällä.

On tärkeää että taide on esillä erilaisissa tiloissa ja olen kiitollinen että Kiasma ja Moskovan lähetystö ovat asettaneet yhteistyössä maalaukseni esille tiloihinsa, näin havaitseminen on jälleen jaettua ja toivottavasti iloa tuottavaa.

Meidän kaikkien kokoelma

Jiri Geller, The Big Time, 2005

Kokoelma on museon sydän, museon ydin, se identiteetti, jonka ympärille muu toiminta rakentuu. Kokoelmatoiminta mielletään usein staattisemmaksi kuin näkyvämmässä roolissa olevat vaihtuvat näyttelyt. Kuitenkin kokoelma kehittyy ja rakentuu jatkuvasti tulevaisuutta varten. Esimerkiksi Kiasmassa kokoelmaa kartutetaan noin sadalla teoksella vuosittain omien hankintojen ja museolle saatujen lahjoitusten kautta.

Kiasmassa kokoelmat ovat aktiivisesti käytössä. Teemoittain vaihtuvat kokoelmanäyttelyt pitävät yllä elävää suhdetta kokoelmiin. Kokoelmat ovat myös aktiivisessa vuorovaikutuksessa muihin Kiasman näyttelyihin. Ne muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka kautta voidaan tarkastella sitä, mitä Kiasma ja nykytaide ovat, mikä on kiinnostavinta oman aikamme taidetta niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Kokoelmanäyttelyihin ostetaan uusia teoksia, mutta hankintoja tehdään usein muitakin tulevia näyttelyitä silmällä pitäen. Myös Kiasman itse tuotetuista näyttelyistä hankitaan teoksia pysyvään kokoelmaan.

Kokoelmatyöhön kuuluu olennaisena osana yhteistyö muiden alan kansainvälisten toimijoiden kanssa. Kiasman kokoelmateoksista tulee useita lainapyyntöjä joka viikko. Kiasman kokoelman kotimaiset ja kansainväliset teokset kiertävät maailmalla, ja toisaalta Kiasma lainaa jatkuvasti muiden merkittävien museoiden kokoelmateoksia näyttelyihinsä.

Viime aikoina paljon puhuttanut Guggenheimin museo on ollut Kiasman kokoelmateosten yksi lainaaja, monien muiden joukossa. Vuonna 2008 Claes Oldenburgin, Frank Stellan, Julien Schnabelin ja David Sallen teokset matkasivat Guggenheim Bilbaon näyttelyyn. Vastaavasti samana vuonna myöhemmin järjestetyssä Full House -näyttelyssä Kiasmassa esitimme oman Kouri-kokoelmamme rinnalla 13 teosta New Yorkin Guggenheim -museon kokoelmista. Tämä vain yhtenä esimerkkinä Kiasman harjoittamasta kansainvälisestä lainaustoiminnasta ja museoiden välisestä yhteistyöstä. Kiasman laadukkaat kokoelmat ovatkin valtava voimavara, niitä ilman vastavuoroinen lainaustoiminta ja kiinnostavien kansainvälisten teosten esittely suomalaiselle yleisölle olisi paljon rajoitetumpaa.

Taidekokoelmat tarvitsevat taidemuseon, sen tilat sekä eri osa-alueisiin keskittyvän osaavan henkilökunnan, kuraattorit, tutkijat, yleisötyön tekijät, museomestarit, konservaattorit – jotka kaikki Kiasmassa ovat erikoistuneet nimenomaan nykytaiteeseen. Kokoelman museoammatillinen hoitaminen vaatii monien erikoisosaajien pitkäjänteistä paneutumista, asiantuntijuutta ja myös paljon arkista työtä, joka ei näy ulospäin. Kaiken tämän tarkoitus on säilyttää teokset tuleville sukupolville. Kiasman kokoelma edustaa aikamme kiinnostavinta taidetta, tämän ajan taidekäsitystä ja kuvakulttuurin ilmentymiä; se on meidän kaikkien yhteinen muisti.

Kokoelma tulee kuitenkin eläväksi vasta suhteessa yleisöön, ja suhteessa Kiasman muuhun toimintaan; se heijastaa sitä, mitä taiteen kentällä tapahtuu. Kiasman kokoelmat ovat yleisöjä varten – tänään ja tulevaisuudessa. Taide syntyy uudelleen yleisöjen ja teosten kohtaamisissa ja jokaisen omissa tulkinnoissa. Tätä kautta taiteesta tulee merkityksellistä – meille kaikille.

Arja Miller

Kuva: Jiri Geller, The Big Time, 2005