Kiasma ja Guggenheim

Helsingin kaupungin tilaamassa selvityksessä Guggenheim-museon perustamisesta päädyttiin esittämään Guggenheim-museon perustamista Helsinkiin. Uudessa museossa keskeisen roolin saisivat arkkitehtuuri ja muotoilu. Niiden lisäksi museossa esiteltäisiin kuvataidetta – modernia ja nykytaidetta.

Selvitystyön tekijät tavoittelevat laaja-alaista museokonseptia, jota ei Helsingissä ole. Tosin meillä on valtakunnallisina erikoismuseoina toimivat Arkkitehtuurimuseo ja Design-museo ja kuvataiteen keskusmuseona toimiva Valtion taidemuseo, johon kuuluvat Kiasma, Ateneum ja Sinebrychoffin taidemuseo. Lue lisää