Maailma jossa elämme

Alfredo Jaar, Miljoona Suomen passia, 1995. Kuva: Kansallisgalleria, Antti Kuivalainen

Alfredo Jaar, Miljoona Suomen passia, 1995. Kuva: Kansallisgalleria, Antti Kuivalainen

Nykytaiteen museo Kiasmalla on ilo järjestää chileläissyntyisen taiteilijan, arkkitehdin ja elokuvantekijän Alfredo Jaarin retrospektiivinen näyttely. Se esittelee ensimmäistä kertaa näin laajasti Suomessa ja Pohjoismaissa Jaarin merkittävää tuotantoa: yli 40 teosta vuosilta 1974-2014.

Alfredo Jaarin ajattelu ja taide edustavat kriittistä, välittävää ja humanistista näkemystä tämän päivän maailmasta. Harkitun esteettiseen muotoon puetut teokset – valokuvat, videot, tilateokset, neonvalotekstit – käsittelevät yhteiskunnan moraalia sekä yksilön osuutta meidän kaikkien yhteisessä kohtalossa. Monet teokset käsittelevät eri puolilla maailmaa käynnissä olevia pitkäkestoisia kriisitilanteita sekä median tapaa kuvata – ja etenkin jättää kuvaamatta – niitä. Suuret tragediat on Jaarin teoksissa usein kuvattu nimetyn henkilön kautta, joka antaa kasvonsa ja katseensa monia muitakin koskettaneille tapahtumille ja niiden seurauksille.

Suomessa Alfredo Jaarin chileläinen tausta kiinnostaa erityisesti. 1970-luvun alussa Chilen tapahtumista pontimensa saanut solidaarisuusliike sekä poliittinen laululiike leimasivat aikaa ja Chilestä saapuivat tuolloin myös maamme ensimmäiset poliittiset pakolaiset.

Henkilökohtainen yhteys Suomeen Jaarilla on ollut 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Ensimmäisen kerran tapasin taiteilijan kutsuttuani hänet Oulussa vuonna 1994 järjestettyyn Pohjoinen valokuva –triennaaliin. Sittemmin hänen tuotantoaan oli esillä ARS 95 –näyttelyssä, jossa esillä ollut Miljoona Suomen passia (Helsinki 1995) nähdään nyt uudelleen toteutettuna Kiasmassa. ARS 11 -näyttelyssä tiemme yhtyivät jälleen, kun taiteilijalta oli esillä kaksi Afrikkaan liittyvää teosta. Lisäksi hän vieraili Suomessa näyttelyyn liittyvässä kansainvälisessä seminaarissa. Kiasman näyttelyssä on esillä uusi versio myös Jaarin Suomessa aiemmin toteuttamasta taideprojektista: Rakas Markus (Turun saaristo 2011).

Näyttelyn toteuttaminen Kiasmaan on ollut mittava hanke. Kiitän lämpimästi kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet Alfredo Jaarin näyttelyn suunnitteluun ja toteutukseen. Kiitokset myös kaikille Kiasman yhteistyökumppaneille tuestanne.

Suurin kiitos kuuluu kuitenkin taiteilijalle itselleen. Kiitos innostavasta yhteistyöstä sekä rohkeasta ja koskettavasta taiteesta. Olemme Kiasmassa todella ylpeitä saadessamme esitellä suomalaiselle yleisölle näyttelyn Kun runous ei riitä. Tervetuloa!

Pirkko Siitari
museonjohtaja

Kiasman kokoelmat esillä Moskovassa

Kiasman kokoelmat ovat mielestäni arvokkaimmillaan juuri silloin kuin niitä käytetään. Käytämme aktiivisesti  kokoelmia kaikessa toiminnassamme, verkossa, vuosittain vaihtuvissa kokoelmanäyttelyissä, lainoina muille museoille ja talletuksina keskeisiin suomalaisiin lähetystöihin sekä valtion virastoihin. Kiasman kokoelmiin hankitaan vuosittain noin 100 uutta teosta. Näin kokoelmalla on dynaaminen ja kehittyvä suhde aikamme taiteeseen, ja myös siinä tapahtuviin muutoksiin.

Vierailin noin vuosi sitten Moskovan lähetystössä ensimmäistä kertaa ja minulla oli silloin suuri ilo tutustua lähetystön loistavaan arkkitehtuuriin ja henkilökuntaan. Tästä vierailusta lähtien suunnittelimme yhdessä suurlähettilään kanssa uutta ripustusta lähetystöön. Nyt Moskovan lähetystön vieraat ja henkilökunta pääsevät ihailemaan Kiasman kokoelmateoksia kolmelta suomalaistaiteilijalta.

Valitut taiteilijat edustavat suomalaisen maalaustaiteen keskeisiä tekijöitä. Taiteilijoista kaksi on maalaustaiteen opettajia merkittävissä instituutioissa. Mari Rantanen toimi pitkään Tukholman kuninkaallisen taideakatemian professorina ja Markus Konttinen on toiminut sekä maalaustaiteen professorina että Helsingin Kuvataideakatemian rehtorina, nykyään Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaanina. He siis pitävät huolta, että meillä on maalareita myös tulevissa sukupolvissa. Oululainen taiteilija Sinikka Tuominen on myös pitkän linjan abstrakti maalari.

Pirkko Siitari
Kiasman johtaja

Suurlähetystön uutta ripustusta juhlittiin helmikuussa Moskovassa. Avajaispuheen piti taiteilija, Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaani Markus Konttinen:

Markus Konttinen, Riehaantunut pilvi, illan tullen (2011)

Markus Konttinen, Riehaantunut pilvi, illan tullen, 2011. Kuva: Kansallisgalleria / Petri Virtanen

Mahdollisuus ja teko

Kirjailija Fjodor Dostojevski pohtii teoksessaan Rikos ja Rangaistus ihmisen kykyä olla ihminen. Ihminen kykenee rikkomaan rajansa ja hän pystyy ottamaan oikeuden omiin käsiinsä vain todistaakseen itselleen että hän voi näin tehdä. Valinta ja teko edellyttävät kuitenkin vastuun. Kuvataiteilija Joan Miro jatkaa samasta teemasta. Miro yhdistää ihmisen mahdollisuuden rikkoa rajansa taiteilijan vastuuksi toteamalla että taiteilija edustaa yhteisöä ja taiteilijan tehtävä on kääntää jokainen hänen teoksensa negatiivisuuden negaatioksi, vapauttamalla elämän havainto ennakkoluuloista, alistamisesta ja rajoittavasta muodollisuudesta. Kun taideteos sitten syntyy, on kysymys hetken syvenemisestä, kuten suomenruotsalainen kirjailija Elmer Diktonius runollisesti asian ilmaisee.

Matka ihmisestä, hänen mahdollisuuteensa, vastuuseen ja lopulta tekoon on jokaisen taideteoksen matka.

Mahdollisuus ilmaista itseäni taiteen kautta on merkinnyt minut loppuelämäkseni ja ymmärrän syvästi Joan Miron ajatuksen taiteilijan tehtävästä yhteisössä. Taide on aina julkista ja läsnä olevaa vaikka se ei olisi näkyvissä, eikä havaittavissa. Läsnäolo muodostuu vastuun ympärille, jota taiteilija edustaa intentiollaan, joka johtaa teoksen syntymiseen. Tämä intentio on aina tavalla tai toisella jaettua jos teos on elävä. Taideteos on aina konkreettinen tässä taiteilijan valinnassa, eikä taiteilijalla ole näin ollen muuta selitystä taiteelleen kuin havaintonsa ilmaiseminen näkyvän muodon kautta.

Koen suurimpana mahdollisuutenani katsomisen ja havaitsemisen, joka johtaa näkemiseen. Elämä ympärillämme rakentuu luonnon monimuotoisuudesta, sosiaalisista suhteista, virtuaalisista malleista tai talouden rakenteista. Kaikkea elämän menoa määrittelee kuitenkin jollakin tavoin asioiden välissä oleva tila ja asioiden väliset suhteet.

Taideteos hahmottaa tilan ja suhteet, jotka ovat taiteilijan havainnon kautta merkityksellisiä ja todellisia hänelle itselleen. Ranskalainen filosofi Maurice Merleau-Ponty korostaa käsitellessään suhdettamme havaintoon että havaittu maailma ei kuulu milloinkaan, näin ajateltuna, minkäänlaisten lakien piiriin.

Pyrin maalauksissani luomaan ja myös jakamaan tämän aina uudelleen syntyvän havainnon tilan. Maalaustaiteen historia muodostuu formaalisesti ja kronologisesti aikakausista ja tyylisuunnista, jotka asemoivat kuvan joko muodolliseen tai sosiaaliseen verkostoon. Kuitenkin kuva sinänsä ei ole teos vaan näkemyksen ilmitulo, jossa tiivistyy erityisesti tämä jaettu havainto, joka yhdistää taiteilijan yhteisöönsä. Jaettu havainto ei sisällä teoksen ymmärtämistä tai ymmärtämättömyyttä vaan elämän yhteisessä tilassa kaikilla silmillä katsottuna.

Työskentelen tietoisesti maalauksen välineen parissa koska se konkreettisuudessaan antaa minulle aikaa elää, katsomisen, eleen ja materiaalin parissa. Värin levittäminen on ihanaa ja tapahtumien asettaminen pinnalle on kiihottavaa. En halua kieltää maalauksen nautinnollisuutta koska se omalla tavallaan asettaa vapauden ja riippuvuuden aina uudelleen arvioitavaksi. Maalauksen iho on olemassa ja se vastaa kosketukseen kuten ihmisen iho. Luottamus teoksen ja tekijän välillä avaa mahdollisuuden nähdä toisin, tehdä näkymättömän näkyväksi ja muodot ovat elossa jos ne ottaa vastaan.

Maalaukset ”Elävä puu, oikukkaat oksat” ja ”Riehaantunut pilvi, illan tullen” edustavat tapahtumallisuutta, joka omassa tuotannossani on irrottautunut tarinan tai teeman tuomasta taustan ja kohteen välisestä dialogista. Pyrin ilmaisemaan tilan orgaanisena kokonaisuutena, joka on liikkeessä ja reaktiivinen. Olen jossain vaiheessa ajatellut että maalaukseni pyrkivät hahmottamaan tilaa kuten musiikki, joka kuuluu huoneessa kaiuttimien kautta eri painotuksin ja eri suunnista, monikanavaisena, mutta joka kietoutuu välillä huoneen keskellä yhteen ja kimpoaa sitten erilleen jatkaen vapaata kulkuaan ja kohtaamisen etsintäänsä.

Maalaustaiteen eräs innostavimmista ominaisuuksista on sen kaksiulotteisuuteen liittyvä riippumattomuus painovoimasta. Ajattelen itse maalauksen klassisen, konkreettisen, perinteen vapauttavana nimenomaan rajallisuudessaan. Maalaus on näin ajateltuna fyysinen teos, joka sisältää sekä verta, hikeä ja kyyneliä (myös ilon) että avaruudellisen ilmavuuden. Maalaukseni keskustelevat täten sekä painon että keveyden ja toisaalta pysyvyyden ja muutoksen merkityksestä. Tässä maailmassa jokainen teko pinnalla on myös valinta asettaa planeetta kiertämään maalauksen simultaanisessa tilassa, näin maalauksen vapaus perustuu raskauden ja keveyden ikuiselle dialogille, joka vaatii jatkuvan läsnäolon pysyäkseen elossa.

Maalaus ei ole tarina jolla on alku ja loppu vaan tapahtuma, joka on nähtävissä samanaikaisesti materiaalina ja käsitteenä. Suhteet ja tila ovat joko suopeita tai torjuvia niille annetusta suunnasta ja paikasta riippuen.

Luonto teoksissani ilmaisee sitä konkreettista keskustelukumppania, joka ei ole kohde tai aihe vaan tapahtumien hiljainen todistaja. Pilvet on nimetty pilviksi ja puut puiksi mutta ne ovat ilmiöinä paljon vanhempia kuin nimensä. Pilvet ja puut, maalauksissani, eivät ole nimen kuvia vaan uusia muotoja siitä energiasta, jota ne edustavat ja tuottavat.

Maalaus on itsenäinen olio, joka suorakaiteena on niin elävä kuin sen sisältämät muodot ja muotojen väliset jännitteet ovat kokonaisuudessaan. Maalauksen rajat tai rajattomuus määrittyvät siitä energiasta, jota se sisältää reunojensa sisällä.

On tärkeää että taide on esillä erilaisissa tiloissa ja olen kiitollinen että Kiasma ja Moskovan lähetystö ovat asettaneet yhteistyössä maalaukseni esille tiloihinsa, näin havaitseminen on jälleen jaettua ja toivottavasti iloa tuottavaa.

Kiasman 15. vuosi

M.A. Numminen Erkki Kurenniemen ja Mika Taanilan näyttelyitä avaamassa 30.10.2013. Kuva: VTM/KKA. Petri Virtanen.

M.A. Numminen Erkki Kurenniemen ja Mika Taanilan näyttelyitä avaamassa 30.10.2013. Kuva: VTM/KKA. Petri Virtanen.

Viime vuonna Kiasman ohjelmiston yhtenä punaisena lankana on ollut mediataiteen eri ilmaisumuotojen esittelyt. Eija-Liisa Ahtilan vaikuttava yksityisnäyttely toteutettiin yhteistyönä Moderna museetin kanssa. Näyttelyssä mukana ollut teos ”Marian ilmestys” saatiin hankittua kokoelmiin Kiasman tukisäätiön avustuksella. Samaan aikaan esillä ollut, legendaarisen filmintekijän Jonas Mekasin elokuvasarja 1960-luvulta vaikutti yllättävän tuoreelta vielä nykymediaan tottunein silmin. Erityinen ilo oli saada itse 90-vuotias, yhä työtään aktiivisesti jatkava tekijä Kiasmaan tapaamaan yleisöä Kiasma-teatterissa syyskuussa järjestetyssä puhetilaisuudessa.

Newyorkilainen avantgardetaide oli hyvin esillä Suomessa kuluneen vuoden aikana, kun Mekasin lähipiiriin kuuluvat taiteilijat Patti Smith, Philip Glass ja Yoko Ono konsertoivat vuoden aikana Helsingissä. Samaan sukupolveen kuuluva taiteilija Vito Acconci esiintyi Kiasmassa multimediatapahtumassa marraskuussa yhdessä nuoren suomalaisen säveltäjän Sasu Ripatin kanssa. Ripatti, taiteilijanimeltään Vladislav Delay, toteutti myös ääniteokset Kiasman WC-tiloihin.

Mika Taanila & Circle Kiasma-teatterissa 22.11.2013. Kuva: VTM/KKA, Pirje Mykkänen.

Mika Taanila & Circle Kiasma-teatterissa 22.11.2013. Kuva: VTM/KKA, Pirje Mykkänen.

Mediataiteen eri sukupolvia vuoden ohjelmistossa edustavat myös Erkki Kurenniemi ja Mika Taanila, joiden näyttelyt ovat avoinna vielä maaliskuulle asti. Molemmat näyttelyt, samoin kuin niihin liittynyt, marraskuussa järjestetty Pneuma-festivaali, ovat saaneet myönteisiä arvioita myös kansainvälisissä media-alan julkaisuissa. Festivaalien ohjelmaan kuului Kiasma-teatterissa järjestetty Mika Taanilan ja Circlen visuaalinen konsertti, joka oli unohtumaton elämys. Yhteiseen kokemukseen perustuvat live-ohjelmat puheenvuoroista musiikkiin, tanssiin ja muihin esityksiin  muodostavat Kiasman ohjelmistossa – ja nykytaiteessa yleensä – olennaisen osan.

Prosessiin perustuvaa tekemisen tapaa ja katoavaa taidetta edustivat Marja Kanervon materiaaliset ja tilalliset teokset, jotka saivat hyvän parin romanialaisen Dan Perjovschin kantaaottavista seinäpiirustuksista. Suosittu Perjovschi palasi Suomeen melkein saman tien: hänen ja Lia-puolison yhteisnäyttely on esillä Pietarsaaren Galleri Grossa 12. tammikuuta saakka. Kanervo käytti näyttelyssään ”Esiinkatoavaa” Kiasman hulppeaa viidennen kerroksen tilaa rohkeasti, samalla tyhjentäen ja täyttäen sen seinäpintoihin hangattujen tekstien avulla. Mukana oli myös yleisön tekemien ehdotusten perusteella toteutettu seinämaalaus Panoraama-tilassa.

Kokoelmanostoja ovat edustaneet kuluneena vuonna Jouko Lehtolan valokuvista koottu näyttely ”Viattomuuden aika” sekä vielä jatkava, 15-vuotiasta museota juhlistava kokoelmanäyttely ”Kiasma Hits”. Siinä suosikkien suosikeiksi näyttävät nousseen Ken Feingoldin puhuva pää, Jacob Dahlgrenin raitanauhainstallaatio ja aina yhtä vaikuttava Kimmo Schroderuksen pitkäraajainen veistos ”Laajentuja”. Uusia tuulia kokoelmatoiminnassa edusti puolalaiselta taiteilijalta Miroslaw Balkalta tilattu tilateos, johon voi tutustua konkreettisesti omin käsin Kiasmassa 19. tammikuuta saakka. Merkittävä tapahtuma kokoelmien kannalta oli taiteilija Markus Heikkerön tekemä lahjoitus, joka sisälsi 100 hänen teostaan 1960-luvulta tähän päivään. Lisäksi uushankintoja kokoelmiin tehtiin vuoden aikana 87 teoksen verran, pääosin suomalaisilta taiteilijoilta.

Vuoden aikana on Nykytaiteen museon julkaisusarjassa ilmestynyt neljä uutta taidekirjaa. ”Kiasma Hits” –julkaisuun sisältyy kätevä nykytaiteen sanasto, johon voi tutustua myös Kiasman verkkosivuilla. Muita uusi julkaisuja tehtiin Eija-Liisa Ahtilan, Marja Kanervon ja Mika Taanilan tuotannosta. Erkki Kureniemen näyttelyyn liittyen kattavaa materiaalia toimitti verkkoon Kuvataiteen keskusarkisto: http://www.lahteilla.fi/kurenniemi/

Maaliskuussa Kiasmassa järjestettiin ensimmäisen kerran erityinen ohjelmallinen tapahtuma kansainvälisen naisten päivän kunniaksi. Muihin suosittuihin yleisötapahtumiin kuului viime vuoden alussa järjestetty Wikimaraton sekä yhteistyöprojektina elokuussa järjestetty koululaisten taideretki. Se tarjosi lähes 3000:lle toisen kouluvuotensa aloittavalle helsinkiläiselle konsertin Musiikkitalossa ja tapahtumallisen kierroksen Kiasmassa. Elokuussa URB-festivaalin ohjelmistossa näkyvimmän huomion sai Baanan varrelle noussut katutaiteen seinä ”Kiasma Wall”.

Heimo-projektin Roskatron-tapahtumassa siivottiin kaupunkia Helsingin keskustassa.

Heimo-projektin Roskatron-tapahtumassa siivottiin kaupunkia Helsingin keskustassa.

Yleisötyön saralla vuoden 2013 kunnianhimoisin ja haastavin hanke on yhteistötaideprojekti ”Heimo”. Se on tarjonnut nuorille mahdollisuuden vaikuttaa omaan ympäristöönsä, korjata sen epäkohtia. Projektin puitteissa on lähetetty seitsemän nykytaiteilijaa eri puolille Suomea – Lappeenranta, Outokumpu, Lahti, Turku, Kemi, Helsinki – toteuttamaan nettihaun tuloksena valittuja nuorten ehdotuksia. Opetusministeriön tukema hanke jatkaa Kiasman aikaisempaa valtakunnallista toimintaa. Heimolaiset kokoontuivat Kiasmassa 15. joulukuuta, Heimon nimipäivänä esittelemään projektin tuloksia.

Kiasman kaikkien aikojen nuorimmat kuraattorit ovat tehneet työtään tänä vuonna, kun Vironniemen päiväkodin lapset tekivät taideraadissa omia teosvalintoja kokoelmateoksista. Valintojen tulos tullaan näkemään Kiasmassa osana ”Kiasma Hits” -näyttelyn vaihtuvia osia tämän vuoden puolella.

Kuva: VTM/KKA Petri Virtanen

Kuva: VTM/KKA Petri Virtanen

Kiasman arjessa on paljon aktiivista ja pitkäjänteistä toimintaa, joka ei välttämättä näy ulospäin tai saa mediahuomiota. Esimerkiksi vuoden aikana niin vauvoille, lapsille, aikuisille kuin erityisryhmillekin suunnattuihin työpajoihin osallistui Kiasmassa kaiken kaikkiaan yli 3000 henkeä. Tapahtumapäivät mukaan lukien määrä moninkertaistuu.

Vuoden puheenaiheisiin kulttuurin saralla on kuulunut Helsinkiin ehdotetut uudet museohankkeet. Se kertoo siitä, että taide ja kulttuuri sekä erityisesti uusi arkkitehtuuri kaupungin vetovoimatekijöinä kiinnostavat.  Tulevaisuus näyttää, mitkä suunnitelmat toteutetaan ja mitkä jäävät haaveeksi. Paras tapa ilmaista mielipiteensä jo olemassa olevien museoiden puolesta on käydä niissä. Jokainen museokäynti on kannanotto taiteen ja kulttuurin puolesta, vaikuttamisen paikka. Näyttelykäynnin yhteydessä Kiasmassa on myös monin eri kanavin mahdollista antaa palautetta, jota seuramme kiinnostuneina. Kiitos vuodesta 2013 kaikille teille, jotka kävitte Kiasmassa ja tervetuloa uudelleen alkaneena vuonna – myös kaikki uudet taiteen ja museoiden ystävät!

Pirkko Siitari
Museonjohtaja