Kaverukset, 2011,© 2011 Crystal Eye – Kristallisilmä Oy, Helsinki. Courtesy the artist and Marian Goodman Gallery, New York and Paris, kuva: Valtion taidemuseo / Kuvataiteen keskusarkisto / Petri Virtanen
Kaverukset, 2011,© 2011 Crystal Eye – Kristallisilmä Oy, Helsinki. Courtesy the artist and Marian Goodman Gallery, New York and Paris, kuva: Valtion taidemuseo / Kuvataiteen keskusarkisto / Petri Virtanen

E=mc2 vai MI:2 ?

Kun näyttely avautuu, aikaa on rajattomasti. Viimeinen aukiolopäivä häämöttää etäällä tulevaisuudessa. Sitten menee viikko, kuukausi, toinenkin… ja yhtäkkiä iskee paniikki. Enää kolme päivää aikaa, ja sitten juuri se näyttely, jonka olin AIVAN VARMASTI aikonut nähdä, sulkeutuu.

Lue lisää

Jakob Dahlgren, The Wonderful World of Abstraction, 2009. Photo: VTM/KKA, Ella Tommila
Jakob Dahlgren, The Wonderful World of Abstraction, 2009. Photo: VTM/KKA, Ella Tommila

Openness and museums

Openness is one of the most popular words when museums nowadays describe their values, missions or strategies.

Together with Openness, there is a lively debate going on about the notions like engagement, sharing, user-generated content, Crowdsourcing, working with communities etc. All these notions tell about the will to find the new ways to communicate with audiences.

Lue lisää

Kokoelmat karttuvat yhteistyöllä

Eija-Liisa Ahtila, Marian ilmestys, 2010. © 2010 Crystal Eye – Kristallisilmä Oy. Kuva: Antti Ruusuvuori

Eija-Liisa Ahtila, Marian ilmestys, 2010. © 2010 Crystal Eye – Kristallisilmä Oy. Kuva: Antti Ruusuvuori

Vielä viikon ajan Kiasmassa on esillä Eija-Liisa Ahtilan näyttely Rinnakkaiset maailmat. Ahtila on yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia nykytaiteilijoita, jonka teoksia löytyy maailman merkittävimpien museoiden kokoelmissa. Laajin kokonaisuus Ahtilan teoksia löytyy kuitenkin Suomesta, Kiasmasta.

Tämä kokonaisuus on nyt saanut merkittävän lisän, kun näyttelyssäkin esillä oleva teos Marian ilmestys on voitu hankkia kokoelmiimme. Se ei olisi ollut mahdollista ilman saamaamme merkittävää lahjoitusta: Teoshankinnan on mahdollistanut Helene och Walter Grönqvists stiftelse Kiasman tukisäätiön kautta. Saatu lahjoitus kattaa 40 % teoksen hankintahinnasta.

Tämän lahjoituksen ja Kiasman Tukisäätiön aiemmin lahjoittaman Eija-Liisa Ahtilan teoksen Missä on missä? ansiosta Kiasman kokoelmiin kuuluva teoskokonaisuus kattaa Ahtilan tuotantoa varhaisimmista teoksista kaikkein uusimpiin.

Kiasman vuosittainen taidehankintamääräraha on noin 450 000 euroa. Kiasma ostaa kattavasti nykytaidetta, hankintojen pääpaino on suomalaisessa taiteessa, mutta myös kansainvälisiä hankintoja tehdään. Mm. kansainvälistä nykytaidetta esittelevistä ARS-näyttelyistä on hankittu teoksia Kiasman kokoelmiin. Määrärahojen jakautuminen herättää aina vilkasta keskustelua. Selvää on, että nykytasolla taidehankintamääräraha ei riitä kaikkeen, joten valintoja on tehtävä.

Varsinkin laajempien teosten ja teoskokonaisuuksien hankkiminen on haasteellista, ja kaikki apu tervetullutta. Useita rahoituslähteitä yhdistelemällä voidaan kokoelmia kartuttaa halutulla tavalla.

Yksi keino hankkia teoksia ovat nk. komissiot eli tilausteokset. Taiteilijalta tilataan näyttelyyn teos, jonka tuotantokustannuksiin museo osallistuu. Näyttelyn jälkeen teos siirtyy osaksi museon kokoelmia. Tällä tavalla Kiasman kokoelmiin saadaan mm. 27.9. avautuvaan kokoelmanäyttelyyn Kiasma Hits esille tuleva Miroslav Balkan teos Kosketa minua/ Löydä minut.

Pirkko Siitari
Museonjohtaja, Kiasma

Marian Ilmestys (2010-2011) on kolmen projisoidun kuvan installaatio. Siinä sekä ihmis- että eläinnäyttelijät rakentavat uudelleen liikkuvan kuvan avulla kristillisen kuvaston keskeisen maalauksen. Näkökulmana teokseen on eestiläisen filosofin Jakob von Uexküllin ajatus elävien olentojen erilaisten maailmojen yhtäaikaisesta olemassaolosta. Ajatuksen avulla lähestytään ihmeen olemusta ja sen kokemisen mahdollisuutta nykypäivänä. Kuva: VTM/KKA, Pirje Mykkänen.

Marian Ilmestys (2010-2011) on kolmen projisoidun kuvan installaatio. Siinä sekä ihmis- että eläinnäyttelijät rakentavat uudelleen liikkuvan kuvan avulla kristillisen kuvaston keskeisen maalauksen. Näkökulmana teokseen on eestiläisen filosofin Jakob von Uexküllin ajatus elävien olentojen erilaisten maailmojen yhtäaikaisesta olemassaolosta. Ajatuksen avulla lähestytään ihmeen olemusta ja sen kokemisen mahdollisuutta nykypäivänä. Kuva: VTM/KKA, Pirje Mykkänen