Napoleon ja Mannerheim kohtaavat Kiasmassa

Miksi kadut ovat niin tyhjiä? Missä kaupungin asukkaat ovat? Miksi ruokakaupassa ei myydä viiniä? Miksi ravintolat sulkevat ovensa niin aikaisin? Entä kuka on tuo mies hevosen selässä Kiasman edessä? Nämä olivat joitakin niistä kysymyksistä, joita beniniläinen taiteilija Georges Adeagbo esitti käydessään Helsingissä viime heinäkuussa.

Kun olimme kertoneet Mannerheimista, taiteilija kehitti muutamassa sekunnissa skenaarion Napoleonin ja Mannerheimin kohtaamiselle.

Georges Adeagbo yhdistää näyttelypaikkakunnalta löytämiään tavaroita beniniläisiin käyttöesineisiin ja taiteeseen, jonka joku muu tekee hänen tilauksestaan. ”Sillä, miten kätevä olen käsistäni, ei ole mitään merkitystä.” Tärkeämpää on ajatusten toteuttaminen. Adeagbo luo teoksissaan ikään kuin etnografisen museon, jossa kulttuurit sekoittuvat ja sulautuvat toisiinsa. Tuosta viime vuoden heinäkuun hellepäivän hetkestä Mannerheimin patsaan juurella sai alkunsa hänen teoksensa ARS-näyttelyyn. On mielenkiintoista nyt huhtikuussa nähdä, mitä hänen teoksensa kertoo meille meistä ja Afrikasta.

Olipa taiteen alkuperä etelässä tai pohjoisessa, Suomessa tai Beninissä, uskon sen tuottavan kaikille ymmärrettäviä sisältöjä. Erilaiset kulttuuriset lähtökohdat taiteessakin tuovat parhaimmillaan uutta tietoa ja ymmärrystä vieraista maista. Taiteen äärellä voi pohtia paitsi taidetta itseään niin myös sitä ympäröivää todellisuutta: yhteiskuntaa, kulttuuria ja identiteettejä.

Onko Suomessa ennakkoluuloja?

Noin viikko ennen ARS 11 -näyttelyn avajaisia Kiasma-teatterissa keskusteltiin suomalaisista ennakkoluuloista. Mutta miksi juuri nyt?  ARS 11 teemat kuten kysymykset pakolaisuudesta, ympäristöongelmista ja urbaanista elämästä ovat Suomessakin ajankohtaisia. Samalla ne avaavat ikkunan toiseen maanosaan, Afrikkaan. Vaikka taiteilijoiden pohdinnat identiteettistä ja yhteiskunnasta ovat usein omakohtaisia ja perustuvat paikallisiin kokemuksiin, monet ongelmat ovat samalla globaaleja.

Kiasma on paikka keskustella yhteiskunnallisista asioista erityisesti silloin kun museo tuo esille taiteilijoita, teoksia ja näyttelyitä, jotka käsittelevät meille yhteisiä ajankohtaisia asioita. Näyttelyn teemat koskettavat sekä afrikkalaisia että suomalaisia todellisuuksia.

Meille museossa työskenteleville on tärkeää olla osallinen yhteiskunnallisessa keskustelussa taiteen kautta. Yksi tällainen puheenvuoro on ARS 11 näyttely ja siihen liittyvä ohjelmisto. Afrikka elää tätä päivää myös maantieteellisten rajojensa ulkopuolella, monessa mielessä yhä lähempänä ja vaikuttavampana osana yhteiskuntaamme.

Uskomme, että ARS 11 purkaa ennakkoluuloja ja näyttelyn avulla voi saada päivitettyä tietoa Afrikasta, nykytaiteesta, ympäröivästä todellisuudesta ja muutoksista, jotka koskettavat meitä kaikkia.

Tutkimusmatka Afrikkaan

Viimeisen kahden vuoden ajan kootessamme ARS 11 -näyttelyä olemme vastanneet moniin kysymyksiin. Miksi Afrikka? Millä oikeudella? Miksi Suomessa? Miksi Kiasmassa? Tässä muutamia kysymyksiä, joita meille esitettiin ja joita kysyimme myös itseltämme, kun halusimme tehdä näyttelyn, jolla on luonteva suhde kuviteltuun tai todelliseen Afrikkaan.

Mitä me sitten tutkimusprosessin aikana löysimme? Löysimme maanosan, jossa on yli 50 maata, satoja erilaisia kulttuureita, kieliä, uskontoja ja yhteiskuntamalleja. Siksi emme puhu afrikkalaisen nykytaiteen yleisesittelystä vaan keskityimme valikoituihin näkökulmiin, jotka ovat nousseet esiin taiteilijoiden puheenvuoroista ja teoksista.

ARS 11 -näyttely ei ole kattava afrikkalaisen nykytaiteen näyttely, emmekä sellaista ole olleet tekemässäkään. ARS 11 tarjoaa moniäänisiä ja ristiriitaisiakin kertomuksia, havaintoja ja tulkintoja, jotka koskettavat globaalin luonteensa vuoksi myös meitä suomalaisia. Näyttelyn teemat ovat ajankohtaisia, kuten kysymykset siirtolaisuudesta, ympäristöongelmista ja urbaanista elämästä. Parhaimmillaan ARS 11 tuottaa uudenlaista ymmärrystä ja taustatietoa Afrikan nykyajasta: näyttely monipuolistaa kuvaa siitä, mitä kaikkea Afrikka, nykytaide ja afrikkalainen nykytaide voivatkaan olla.